Juo išmintingesnis žmogus, juo daugiau vertina laiką; jis jį laiko brangiu turtu, didele vertybe, kuria gali praturtinti savo gyvenimą. Toks žmogus žino, kad nors ir kažin kaip jam sektųsi gyvenime, ko jis tik siektų - pinigų, valdžios, ar garbės - viskas pareina nuo to, kaip jis praleis laisvą laiką. 
Marden, Orison Swett
 


Menas Kūryba  Meilė  Mada

Grožis

Moters grožis padaro jos vyro veidą spindintį,
nes pranoksta visa, kas žavi jo akis.
(36:22)  

Balsuoti:
 4.9 (8)
Komentarai (0)
Protas niekuomet negali nei pažinti, nei sukurti grožio ... Daugybė žmonių taip įkalinti savo protuose, kad gamtos grožis jiems iš tikrųjų neegzistuoja ... Nes jie neramūs, šioje akimirkoje jų nėra, jie netikrai mato gėlę, nejaučia jos esmės, jos šventumo - lygiai kaip nepažįsta savęs, nejaučia savo pačių esmės ir savojo šventumo ... Protas, likęs vienas su savimi, kuria pabaisas, kurias mes matome ne vien parodų salėse. Pažvelkite į mūsų miestų vaizdus ir gamybines dykvietes. Nė viena civilizacija nėra sukūrusi tiek bjaurumo. 

(Tolle, Eckhart. Šios akimirkos jėga. Kaunas: Mijalba. 2007, 113-114p.)
Balsuoti:
 5.0 (7)
Komentarai (0)
Tarsi aukso žiedas, įvertas kiaulei į snukį,
yra graži moteris, neturinti sveikos nuovokos.
(11:22)  

Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
 Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis yra kurdamas.

(Vydūnas. Raštai. I tomas. Vilnius: Mintis. 1990, 476p.)
Balsuoti:
 4.8 (18)
Komentarai (0)
 Numanydami, kas mumyse atsitinka grožę patiriant, galime pasakyti, kad yra gražu, kas gražų padaro.

(Vydūnas. Raštai. I tomas. Vilnius: Mintis. 1990, 475p.)
Balsuoti:
 4.6 (9)
Komentarai (0)
 Visuomet yra tikėta, kad menu reiškiasi grožė. iš tikrųjų ją tenka vadinti jo žadu, jo gyvybės kvapu. Todėl visur, kur menas giriamas, norima išvysti ir grožę.

(Vydūnas. Raštai. I tomas. Vilnius: Mintis. 1990, 472p.)
Balsuoti:
 3.7 (6)
Komentarai (0)

Jų galiūnas nekrito
nuo jaunų vyrų rankų,
nepaguldė jo Titanų sūnūs,
nepuolė jo aukštaūgiai milžinai,
bet Merario duktė Judita jį sužlugdė.
savo veido grožiu.
Ji nusivilko našlės drabužį,
kad suburtų užgautuosius Izraelyje.
Ji pasitepė veidą kvepalais,
susegė plaukus diadema
ir apsivilko lininį apdarą, kad jį suviliotų.
Jos sandalai sužavėjo jo akis,
jos grožis užbūrė jo protą,
ir kalavijas nukirto jam galvą!
Nuo jos drąsumo persai drebėjo,
jos drąsos medai išsigando.
(16:6-10)


Balsuoti:
 1.0 (1)
Komentarai (0)
 Juodinti ar peikti fizines moters paveldėtas savybes - vadinasi, kurti vis naujas savimi nepatenkintų, neurotiškų moterų kartas.

(Estes, Clarissa Pinkola. Bėgančios su vilkais. Vilnius: Alma littera. 2005, 259p.)
Balsuoti:
 5.0 (27)
Komentarai (0)
 Mėgautis įvairiausiomis pasaulyje esamo grožio formomis - tai (...) skirtas gyvenimo džiaugsmas. Propaguoti tiktai vieną kurį grožio pavidalą - vadinasi, nepastebėti gamtos įvairovės. Juk nebūna tiktai vienos rūšies paukščių giesmininkų, vienos rūšies spygliuočių, vienos veislės vilkių. Nebūna vienodų vaikų, vienodų vyrų, vienodų moterų. Lygiai taip nebūna ir vienodos krūtinės, vienodos talijos, tokio paties atspalvio odos.

(Estes, Clarissa Pinkola. Bėgančios su vilkais. Vilnius: Alma littera. 2005, 258-259p.)
Balsuoti:
 4.7 (12)
Komentarai (0)
Pabrėžiant išvaizdos svarbą erotikoje apskritai pervertinamas fizinis "grožis". Kartu nuvertinamas žmogus. Juk ar moters vertinimas kaip "gražios moters" iš tikrųjų neslepia pažeminimo, ar toks vertinimas galiausiai nereiškia, kad iš pasigailėjimo geriau nekalbėti apie kitas vertybes, tarkime, dvasines? Juk primygtinis teigiamas vertinimas santykinai žemesnių vertybių srityje žadina įtarimą, kad nutylimas neigiamas vertinimas aukštesnių vertybių požiūriu.

(Frankl, Viktor Emil. Sielogyda. Vilnius: Vaga. 2008, 191-192p.)
Balsuoti:
 3.3 (4)
Komentarai (0)
Surasta: 30
1 2 3