Turbūt Georgas teisus: meilės skausmus reikia gydyti ne filosofija, tik kita moterimi. 
Remarkas, Erichas Marija
 


Paieška:

YouTube
Amžinybė
Angelai
[Egzistencija] Grožis Religija

Dievas

... neigti atsitiktinumą dar nereiškia įrodyti aukščiausios esybės buvimą, nes gali būti dar kas nors, kas nėra nei atsitiktinumas, nei Dievas ... 

(Mettrie, Julien Offray de La. Žmogus-mašina. Vilnius: Vaga. 2011, 75p.)
Balsuoti:
 2.3 (3)
Komentarai (0)
Žmogui gali atrodyti, kad būti Dievo akivaizdoje nepakenčiama - būtent todėl, kad žmogus negali sugrįžti į save, negali tapti savimi. 

(Kirkegoras, Sorenas. Liga mirčiai. Vilnius: Aidai. 1997, 62p.)
Balsuoti:
 2.5 (2)
Komentarai (0)
Vieną dieną žmogus paklausė šeicho apie kelius, vedančius Dievo link. Šis atsakė:
- Kelių Dievo link yra tiek, kiek sukurta būtybių, bet pats trumpiausias ir lengviausias - tarnauti kitiems, nevarginti kitų ir padaryti kitus laimingus. 

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Loginiame pažinime mes suvokiame Dievą tiktai kaip metafizinį būtybių buvimų pateisinimą. Religiniame pergyvenime Jis mums apsireiškia kaip neišsemiama Būties Pilnybė, kaip Asmeninė Tikrovė, nepaprastai aukštesnė už žmogų, tačiau sykiu prie jo pasilenkianti, jį pakelianti ir išgananti. 

(Maceina, Antanas. Jobo drama. Vilnius: Vyturys. 1997, 261p.)
Balsuoti:
 2.5 (2)
Komentarai (0)
Spėjimą ir žinojimą, kad Dievas yra, žmogus semia savu protavimu iš aplinkui jį esančio pasaulio, kuris neturi savyje pakankamo pagrindo būti ir todėl reikalauja Kito, kuris būtų pašaukęs į buvimą ir kuris jį šiame buvime išlaikytų. 

(Maceina, Antanas. Jobo drama. Vilnius: Vyturys. 1997, 224p.)
Balsuoti:
 3.3 (3)
Komentarai (0)
... žmogus neapkenčia s_a_v_o Dievo kritikos. 

(Maceina, Antanas. Didysis inkvizitorius. Chicago: Ateitininkų Sendraugių Skyrius. 1974, 165p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
... ar žmogus sukūrė dievą, ar dievas žmogų? 

Balsuoti:
 4.7 (19)
Komentarai (0)
Ne visi tiki Dievą, tačiau visi trokšta liesėti. 

(Coelho, Paulo. Portobelo ragana. Vilnius: Vaga. 2007, 237p.)
Balsuoti:
 3.2 (14)
Komentarai (0)
Viskas juda. Ir juda ne šiaip sau, bet tam tikru ritmu. Ir visa tai, kas juda tam tikru ritmu, sužadina garsą; taip darosi šiuo metu ir čia, ir bet kur kitur pasaulyje. Slėpdamiesi nuo šalčio urvuose, mūsų protėviai irgi tai pastebėdavo: šioje žemėje viskas juda ir brazda. Ko gero, pirmykščiai žmonės to bijodavo, bet vėliau, supratę, jog taip su jais užmezga ryšį Aukščiausioji Esybė, sukūrė kultą. Ėmė mėgdžioti aplinkos garsus ir judesius, tikėdamiesi savo ruožtu užmegzti ryšį su Esybe: taip atsirado šokis ir muzika. 

(Coelho, Paulo. Portobelo ragana. Vilnius: Vaga. 2007, 54p.)
Balsuoti:
 3.4 (5)
Komentarai (0)
[Apie Dievą] Jis nekalba: matyt todėl, kad tam pasauliui, kurį sukūrė, nuolat sako - taip: tuo šlovina pasaulį savo. Jo išmintis - tylėti, tad neteisus retai tebūna. 

(Nyčė, Frydrichas. Štai taip Zaratustra kalbėjo. Vilnius: Alma littera. 2002, 323p.)
Balsuoti:
 3.7 (14)
Komentarai (0)
Surasta: 90
Ankstesnis   1 2 3 4 5   Sekantis