Kiekvienas žmogus širdyje nešiojasi viltį. Jeigu kartais ji žlunga, tai jokiu būdu nereiškia, kad žlugo viskas. 
Dalai Lama XIV
 


Paieška:

YouTube
Išmintis
Jėga
Demokratija
Teisingumas
Teismai
Politinė santvarka
Vadovas
Valstybė
Visuomenė
Žmonės

Valdžia

Valdžia, pagrįsta nuomone ir vaizduote, trunka kurį laiką. Ši valdžia yra švelni ir savanoriška. O valdžia, pagrįsta jėga, išlieka visada. Tad nuomonė yra pasaulio karalienė, o jėga - tironė. 

(Paskalis, Blezas. Mintys. Vilnius: Aidai. 1997, 101p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Ką daryti su teiginiu, kad valdžia negali būti savavališka - ji negali turėti "savo valios", o tik vykdyti rinkėjų valią? 

(Degėsys, Liutauras. Prisiminimų prisiminimai. Vilnius: Alma littera. 2010, 132p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Valdžia - kaip kirpėjas, kuris kiekvieną sykį kerpa jus ir kiekvieną kartą stebisi: ir kas jus paskutinį kartą taip blogai apkirpo? 

(Degėsys, Liutauras. Prisiminimų prisiminimai. Vilnius: Alma littera. 2010, 113p.)
Balsuoti:
 5.0 (7)
Komentarai (0)
Valdyti elgetas, o ne turtingus ir laimingus žmones - juk menka karališka didybė. 

(More, Thomas. Utopija. Vilnius: Vaga. 2010, 89p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Yra tik keturios priežastys, dėl kurių valdančioji grupė gali prarasti valdžią. Arba valdžia atimama išorinių varžovų, arba valdymas yra toks neefektyvus, kad masės ima bruzdėti ir sukyla, arba ji leidžia atsirasti stipriai ir nepatenkintai vidurinei grupei, arba pati praranda pasitikėjimą savimi ir norą valdyti. Šios priežastys veikia ne pavieniui, paprastai visos keturios pasireiškia vienu metu. Ir amžinai valdyti gali tik ta klasė, kuri sugeba nuo jų visų apsisaugoti. O lemiamasis faktorius yra pačios valdančios klasės psichinė būsena. 

(Orwell, George. 1984-ieji. Kaunas: Jotema. 2007, 182p.)
Balsuoti:
 4.7 (3)
Komentarai (0)
Pirmiausia jūs privalot įsisąmoninti, kad valdžia yra kolektyvinė. Individas turi tik tiek valdžios, kiek yra atsisakęs individualybės. 

(Orwell, George. 1984-ieji. Kaunas: Jotema. 2007, 228p.)
Balsuoti:
 4.7 (3)
Komentarai (0)
Mes žinome, jog niekas neima valdžios tam, kad jos paskui atsisakytų. Valdžia yra ne priemonė, ji tikslas.  

(Orwell, George. 1984-ieji. Kaunas: Jotema. 2007, 228p.)
Balsuoti:
 3.8 (4)
Komentarai (0)
Jeigu reikia amžiams panaikinti žmonių lygybę, jeigu aukštieji, kaip mes juos vadiname, nori išlaikyti savo valdžią amžinai, - tai vyraujanti sąmonės būsena turi būti valdoma beprotybė. 

(Orwell, George. 1984-ieji. Kaunas: Jotema. 2007, 190p.)
Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (0)
Jeigu nori valdyti, ir valdyti ilgai, tai turi mokėti panaikinti realybės jausmą, nes valdymo paslaptis yra derinti tikėjimą savo paties neklaidingumu su gebėjimu mokytis iš praeities klaidų. 

(Orwell, George. 1984-ieji. Kaunas: Jotema. 2007, 189p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Formalus autoritetas yra tikriausia priemonė sąžinei pavergti. 

(Maceina, Antanas. Didysis inkvizitorius. Chicago: Ateitininkų Sendraugių Skyrius. 1974, 189p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Surasta: 67
Ankstesnis   1 2 3 4 5   Sekantis