Kas tolina žmogiškąją būtybę nuo krioklio ir tigro [nuo gamtos], tas ją žudo.
Bly, Robert
 


Paieška:

YouTube
Bausmė
Demokratija
Konfliktai
Norma
Skriauda
Teismai
Tiesa
Žala

Teisingumas

Jei žmogus yra teisus ir elgiasi teisingai ir teisiai, – jei jis alkuose nevalgo, savo akių į Izraelio namų stabus nekelia, neišniekina savo artimo žmonos, nesiartina prie moters per jos mėnesines; jei jis nė vieno neskriaudžia, skolininkui grąžina jo užstatą, nieko prievarta neatima, duona su alkanu dalijasi, nuogą drabužiu dengia; jei jis už palūkanas neskolina ir nelupikauja, nuo neteisybės savo ranką sulaiko, teisingą nuosprendį daro žmonėms susiginčijus; jei jis gyvena pagal mano įstatus ir, ištikimai elgdamasis, vykdo mano nuosprendžius, – toks žmogus yra teisus. Jis tikrai bus gyvas, – tai Viešpaties DIEVO žodis.
(18:5-9) 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
... dauguma galiausiai supranta, kad tai ką laikė neteisybe, yra tiesiog kosmoso abejingumas ... 

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Kas laiko save neklystančiu teisuoliu, tas negailestingas. 

(Remarkas, Erichas Marija. Juodasis obeliskas. Kaunas: Spindulys. 1992, 221p.)
Balsuoti:
 4.8 (5)
Komentarai (0)
Nekenčia savo gyvasties, kas sėbrauja su vagimi,
girdi nuskriaustojo keiksmą, bet nutyli.
(29:24)  

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Jeigu teisus žmogus žemėje susilaukia atpildo,
juo labiau susilauks nedorėlis ir nusidėjėlis!
(11:31)

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
... niekas neturi teisės elgtis neteisingai, net ir tas, kuris pats neteisybę patyrė.

(Frankl, Viktor Emil. Žmogus ieško prasmės. Vilnius: Katalikų pasaulio Leidiniai. 2008, 102p.)
Balsuoti:
 4.4 (5)
Komentarai (0)
... teisėjui svarbu ne tik apkaltinti, bet ir išteisinti.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 594p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Surasta: 27
1 2 3