Trumpai tariant, žmogaus turi dvi savybes: jis savaime neteisingas, nes paverčia save visa ko centru, ir nepatogus kitiems, nes nori juos pajungti sau: kiekvienas yra visų kitų priešas ir norėtų būti jų visų tironas. 
Paskalis, Blezas
 


Paieška:

YouTube

Puikus naujas pasaulis

Kūno trūkumai gali pažadinti tam tikras perteklines proto tendencijas. Tačiau, rodos, būna ir atvirkščiai. Proto perteklius gali sukelti savanaudišką ir savanorišką sąmoningai pasirenkamos vienatvės aklumą ir kurtumą, dirbtinę asketizmo impotenciją. 

(Huxley, Aldous. Puikus naujas pasaulis. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. 2005, 66p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Valdyti reikia ne botagu, o pyragu. Ne su kumščiais dėti, o protingus sprendimus sėdyne išsėdėti. 

(Huxley, Aldous. Puikus naujas pasaulis. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. 2005, 48p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Be pastovios visuomenės nėra civilizacijos. O pastovios visuomenės neįmanoma įsivaizduoti be pastovių visuomenės narių. 

(Huxley, Aldous. Puikus naujas pasaulis. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. 2005, 42p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Į tave niekinančius pats žvelk su panieka. 

(Huxley, Aldous. Puikus naujas pasaulis. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. 2005, 36p.)
Balsuoti:
 4.6 (5)
Komentarai (0)
... nedaug istorijos teragavusiems daugelis istorijos faktų atrodo neįtikimi. 

(Huxley, Aldous. Puikus naujas pasaulis. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. 2005, 33p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
... civilizacija - tai sterilizacija ... 

(Huxley, Aldous. Puikus naujas pasaulis. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. 2005, 101p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Visoks formavimas ir siekia įskiepyti žmonėms meilę jų neišvengiamam socialiniam likimui. 

(Huxley, Aldous. Puikus naujas pasaulis. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. 2005, 20p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
... išties šiek tiek bendro supratimo jiems įgyti būtina, jei nori, kad savo darbą atliktų protingai, tačiau kiek galima mažiau, kitaip nebus iš jų gerų ir laimingų visuomenės narių. Juk žinia, dora ir laimė randasi iš atskirybių, o bendrybės - neišvengiama intelekto yda. Visuomenės nugarkaulį sudaro ne filosofai, o rėmelių drožinėtojai ir pašto ženklų rinkėjai. 

(Huxley, Aldous. Puikus naujas pasaulis. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. 2005, 8p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Surasta: 28
1 2 3