Sakoma, jog tingėjimas - visų ydų pradžia, tik niekuomet nekalbama apie visų dorybių gimdytoją - darną. 
Aivanovas, Omramas Mikaelis
 


Paieška:

YouTube

Kelias į pasisekimą

Mūsų šiandien yra kertiniai akmenys, iš kurių statome savo ateitį. Jeigu tie akmenys yra menki, tai mūsų gyvenimo rūmai taip pat bus menki. 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Nesijuok ir nesišaipyk iš tų žmonių, kurie viena idėja tegyvena. Visi didieji žmonės, kurie iš pamatų pakeitė pasaulį, buvo taip pat persiėmę viena idėja. 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Nors kažin kokiais gabumais tu būtum apdovanotas, nieko ypatingo nenuveiksi, jei nuo vieno dalyko mėtysies prie kito. 

Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (0)
Prie vieno dalyko susitelkti ir jam atsidėti, - štai pirmoji vaisingo darbo sąlyga. 

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Susitelkimas ir įsigilinimas yra kiekvieno pasisekimo kertinis akmuo; tai pamatas, ant kurio rymo visa pažanga. 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
... mintis pakeisti yra pirmutinis žingsnis blogas aplinkybes pagerinti. 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Jeigu jautiesi esąs nelaimingas, nepatenkintas, liūdnas, tai gali būti tikras, kad tavo viduje kas nors netvarkoje. Kas nors netvarkoje tavo mintyse, judesiuose, veikime, pažiūrose į gyvenimą. Tu kaip nors pagadinai save ir netinkamai naudoji savo jėgas. 

Balsuoti:
 4.9 (9)
Komentarai (0)
Sunkenybės, nusivylimai, pastangos ne tam duotos, kad mus padarytų nuliūdusius ar paniurusius, bet tam, kad padarytų mus stiprius ir drąsius. Jeigu mes nesiskųstume ir nedejuotume, tai užtektų jėgų viską nugalėti. 

Balsuoti:
 4.0 (2)
Komentarai (0)
Jeigu mes kitiems rodysime neapykantą, abejojimą, pavydą, nepasitikėjimą, tai tokią nuotaiką juose ir sužadinsime. O jei į kitą švariomis bei kilniomis akimis žvelgsime, tai paskatinsime jį kilnius pradus puoselėti. 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Viskas, kas mus kankina ir mums trukdo būti laimingais, - yra dažniausiai mūsų pačių prasimanyta. 

Balsuoti:
 2.0 (1)
Komentarai (0)
Surasta: 55
Ankstesnis   1 2 3 4 5   Sekantis