Moralas: tėvams visai gerai pavyksta nukreipti vaikus į tinkamas vėžes, tačiau neleisti iš jų iškrypti sekasi prasčiau. Kai vaikai suauga, normalu, kad „geri vaikai iš blogų namų“ grįžta į vėžes, o „blogi vaikai iš gerų namų“ iš jų iškrypsta.  
Caplan, Bryan
 


Paieška:

YouTube

Pančatantra

Papūgos ir strazdai nelaisvėje gyvena
Dėl plepumo savo. O garnys nelaisvės
Nepažįsta. Nes juk tyla - aukščiausias gėris. 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 233p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Dėl vieno tik ryžtingo galiūno
Kovoj kariuomenė drąsėja,
O jam palūžus, - pralaimi dažniausiai. 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 232p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Nereikia niekad mušti moterų, vienuolių,
Žynių ir dar vaikų. Verčiau padrąsint reikia,
Kai juos ištinka koks mirtinas pavojus.
 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 232p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Kas nešvarius nešioja drabužius,
Tas sėda, kur pakliuvo.
Taip tas, kurio pašliję būna reikalai,
Nesaugo padorumo nė menkų likučių. 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 225p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Skausmingą rakštį rakštimi ištraukia.
Taip pat ir smarkų priešą išmintingas
Su šaknimi tegu išraut pabando.
Kito, smarkesnio priešo padedamas! 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 222p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Ko tik žmogus išalkęs nepadaro!
Suvargę žmonės niekad nebūna gailestingi. 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 221p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Kas nori susitaikyt su draugu,
Kurs karą niekšu pasirodė,
Tas mirti turi lyg asilo patelė ... 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 221p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Tu netikėk nei tuo, kuris pasitikėjimo
Nevertas, nei tuo, kuris jo vertas!
Pavojus mirtinas juk tikinčiam iškyla
Ir pakerta tikėjimo šaknis!  

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 221p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Kalba geresnę tveria giminystę
Nei motina - gimdytoja žmonių.
Kas kalboje ryškėja, - daug svarbiau
Už giminaitį, patį artimiausią. 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 218p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Tik tas įstengs įveikti sunkumus,
Kas niekados nepameta drąsos ... 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 217p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Surasta: 89
Ankstesnis   1 2 3 4 5   Sekantis