Kol kas mūsų žemėje viskas priešingai: iš to, kas vertinga, šaipomasi, o visa tai, kas neturi jokios vertės, keliama į padanges. Pažiūrėkite, kas dabar labiausiai vertinama: auksas, bran­gakmeniai, namai, automobiliai... Aukš­čiausioje, pirmutinėje vietoje yra idėja, tiesa ... visa kita - antraeiliai dalykai. 
Aivanovas, Omramas Mikaelis
 


Paieška:

YouTube

Aivanovas, Omramas Mikaelis

Gaila, bet, klausydamasis gydytojų interviu per radiją, per televiziją, niekuomet neišgirsi jų kalbant apie gyvenimo būdą; jie šneka apie naujausią slaugą, vakcinas, spindulius, operacijas ir t. t... ir žmonėms susidaro įspūdis, kad jie gali gyventi nesvarbu kaip, nesilaikyti jokių taisyklių, viskuo piktnaudžiauti, kokia čia bėda? O medicina būtinai suras galimybių juos išgydyti ir leis tęsti šią chaotišką egzistenciją. O taip pat vyriausybė dar bus priversta išeikvoti fantastiškas sumas žmonių gydymui... kol bus pagaliau suvokta, jog svarbiausia yra kartu ir labai paprasta: gyvenimo būdas. 

(Aivanovas, Omramas Mikaelis. Harmonija ir sveikata. Kaunas: Gaivata. 1998, 89-90p.)
Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (0)
Tikroji terapija yra mūsų gyvenimo būdas; visa kita telieka antroje, trečioje, ketvirtoje vietoje... 

(Aivanovas, Omramas Mikaelis. Harmonija ir sveikata. Kaunas: Gaivata. 1998, 86p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Sakoma, jog tingėjimas - visų ydų pradžia, tik niekuomet nekalbama apie visų dorybių gimdytoją - darną. 

(Aivanovas, Omramas Mikaelis. Harmonija ir sveikata. Kaunas: Gaivata. 1998, 45p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Nuo tos akimirkos, kai disharmonija (kitaip tariant, neapykanta, pyktis, piktdžiuga, pavydas, agresija) ima skverbtis į žmogų, kartu įsitvirtina ir liga. Nes liga yra niekas kitas, kaip tik vidaus sumaištis. Ir kuomet viena betvarkė susitinka kitą - ko jūs norite, jos puikiausiai sutaria! Tuo tarpu jumyse viešpataujant darnai, sumaištis negali ten įsiskverbti, sielos santarvė jai sukliudo. Tai labai svarbūs principai, kuriuos privalu žinoti. 

(Aivanovas, Omramas Mikaelis. Harmonija ir sveikata. Kaunas: Gaivata. 1998, 58p.)
Balsuoti:
 4.2 (6)
Komentarai (0)
Būtis - tai visa, kas skleidžiasi, auga, mezga vaisius... Kuomet jūs pasodinate sėklą, po tam tikro laiko pamatote bepradedantį reikštis gyvenimą. Tokia jo kalba: pasirodo mažytės šaknys, gležni lapeliai... Šitai yra gyvenimas: gražinimas, turtinimas, tiesiog užtvindymas! Ir jums tas pats: jei pradėsite rūpintis būtimi, jeigu ją sodinsite, laistysite, nukreipsite ją aukštyn, ji skleisis ir besiskleisdama pažadins kiekvieną ląstelę, prikels gabumus, kurių nė neįtarėte egzistuojant. 

(Aivanovas, Omramas Mikaelis. Harmonija ir sveikata. Kaunas: Gaivata. 1998, 26-27p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Būtis atveria daugelį galimybių, reikia vien suteikti jai kryptį, suorientuoti nelyginant vandenį. 

(Aivanovas, Omramas Mikaelis. Harmonija ir sveikata. Kaunas: Gaivata. 1998, 25p.)
Balsuoti:
 3.5 (2)
Komentarai (0)
Jeigu moterys įprastų rašyti savo nėštumo dienoraštį, jos konstatuotų, kad vaikas vienokiu ar kitokiu būdu savo gyvenime pakartoja visas per šiuos devynis nėštumo mėnesius jų patirtas būsenas. Bet iš tikrųjų šis pakartojimas vyksta atvirkščia kryptimi, tai yra pojūčiai, kuriuos motina patyrė devintame mėnesyje, pasireikš pirmuoju kūdikio gyvenimo periodu, o tai, ką ji išgyveno aštuntame mėnesyje, pasikartos vėliau... Žmogaus gyvenimo trukmė galėtų būti devyniasdešimt metų, laikant, kad mėnuo motinos įsčiose prilygsta tolesnio gyvenimo dešimtmečiui. 

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Santuoka yra nuostabus dalykas, tačiau kad ji nepriverstų kankintis, svarbiausia taisyklė - nesisavinti žmonos arba vyro, antraip susidursite su dideliais prieštaravimais, iškylančiais tą pačią akimirką, kai tik pastebite, jog ši būtybė jums nepriklauso. Ji egzistavo iki pažinties su jumis ir gyvens po jūsų; tai ne jūs, tai Kitas ją sukūrė. Taigi žvelkite į ją vien kaip į savo sąjungininkę šiame gyvenime - ir atminkite, jog ji laisva! Jeigu ji trokšta kažką nuveikti jūsų labui, džiaukitės, tačiau joks įstatymas negali jos priversti šitai daryti, ji susijusi su jumis savo laisva valia. 

Balsuoti:
 4.6 (9)
Komentarai (0)
Pavydas yra skurdo ženklas. Tas, kuris vidujai turtingas, nebijo likti vienas, net jeigu jį apleistų visas pasaulis ... 

Balsuoti:
 5.0 (14)
Komentarai (0)
Kodėl vyras paprastai įsimyli vieną moterį, išskirdamas ją iš visų kitų? Todėl, kad toji moteris atitinka kažką jame pačiame, ir tas kažkas esti kaip tik antroji jo prigimties pusė. Žmogiškoji būtybė yra poliari, ir kaip tik ši poliarizacija leidžia ieškoti priešingo savo paties poliaus kitose moteryse ir kitose vyruose, netgi Dievuje. Anapus išorės visuomet reiškiasi kita mūsų pačių pusė, kurios esam pasiruošę siekti. 

Balsuoti:
 4.4 (10)
Komentarai (0)
Surasta: 84
Ankstesnis   1 2 3 4 5   Sekantis