Yra daugybė dalykų, apie kuriuos net nenutuokiu, o nežinodamas tiesiog sakau, jog jų nėra. 
Soho, Takuan
 


Paieška:

YouTube

Aristotelis

Nedalių dalykų pažinimas priklauso tai būties sričiai, kurioje negali būti netiesos.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 392p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)

Į didelį talentą visuomet įmaišyta beprotybės.
(30.1)


Balsuoti:
 4.8 (86)
Komentarai (0)
... lošėjai, kišenvagiai ir plėšikai priklauso prie šykštuolių, nes jie siekia šlykštaus pelno. Mat ir vieni, ir kiti veikia dėl nedidelio pelno ir užsitraukia panieką: vieni nevengia didžiausių pavojų, kad tik ką sučiuptų, o kiti pelnosi iš draugų, kuriems jie turėtų duoti. Tad ir vieni, ir kiti trokšta pelnytis iš ten, iš kur nedera.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 127p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Šykštumo yra dvi pagrindinės formos: stoka duodant ir perteklius imant, bet ne kiekviename žmoguje jas abi rasime...

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 127p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Švaistūnas pasidaro toks, jeigu jam niekas nevadovauja, bet jeigu juo rūpinsis, jis suras vidurį ir elgsis taip, kaip dera.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 126p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Švaistūnas bus tas, kuris pats save naikina, - jukturto naikinimas yra savęs naikinimo forma, nes turtas užtikrina gyvenimą.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 123p.)
Balsuoti:
 3.5 (2)
Komentarai (0)
Vyro ir žmonos draugystė kyla iš prigimties. Mat žmogus iš prigimties labiau yra linkęs gyventi dviese negu valstybinėje bendrijoje – tuo labiau kad šeima yra pirmesnė ir būtinesnė negu valstybė, o gimdyti vaikus būdinga visiems gyvūnams. Tačiau kiti gyvūnai poruojasi tik tam, kad atsivestų palikuonių, o žmonės gyvena bendrai ne tik tam, kad gimdytų vaikus, bet ir kad tenkintų kitus kasdieninio gyvenimo poreikius. Čia jau iš karto yra darbo pasidalijimas: vyro darbai kitokie negu moters. Todėl suėję į draugę jie vienas kitam padeda. Taigi šita draugystė teikia ir naudą, ir malonumą, o jei abu [ir vyras, ir žmona] geri, tai draugystė grindžiama dar ir dorybe. Ir vienas, ir kitas turi savo dorybę, ir tuo jie džiaugiasi. Vaikai juos tvirtai susieja. Todėl bevaikiai sutuoktiniai pasidaro vienas kitam svetimi. Juk vaikai yra abiejų bendras turtas – jie ir palaiko tą ryšį. O atsakyti, kaip sugyventi vyrui su žmona ir apskritai draugui su draugu, - tai tas pat kaip atsakyti, kaip įgyvendinti teisingumą. Juk ne tas pats teisingumas bus draugo santykiuose su draugu arba su svetimu, arba su bičiuliu, arba su mokyklos draugu

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 227p.)
Balsuoti:
 2.7 (6)
Komentarai (0)
... sielos pažinimas labai padeda tiesą surasti ir ypač gamtą pažinti. Juk siela, rodos, yra visko, kas gyva, pradas.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 323p.)
Balsuoti:
 4.8 (5)
Komentarai (0)
... galime visiškai pritarti tiems filosofams, kurie laiko sielą formų [idėjų] talpykla.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 389p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
... būdą tobulinant svarbiausia yra džiaugtis tuo, kuo dera, ir neapkęsti to, ko reikia neapkęsti. Šitokios nuostatos laikomasi visą gyvenimą; ji labai svarbi ir turi įtakos būdo ugdymui ir laimingam gyvenimui...

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 250-251p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Surasta: 113
Ankstesnis   1 2 3 4 5   Sekantis