Ūmai Dusliui toptelėjo, kokią beprotišką galią turi žodis "meilė". Ir atsitiko tai, ko nebuvo jau daugelį metų - Duslius nusikvatojo iš visos širdies. 
Vonegutas, Kurtas
 


Paieška:

YouTube

Paskalis, Blezas

Jei mūsų nelaikytų aistros, tai viena savaitė ir šimtas metų būtų tas pat. 

(Paskalis, Blezas. Mintys. Vilnius: Aidai. 1997, 211p.)
Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (0)
Prieš sveiką protą ir žmogaus prigimtį einantis mokslas yra vienintelis, visą laiką išsilaikęs tarp žmonių.
Prieš prigimtį, prieš sveiką protą, prieš mūsų malonumus einanti religija yra vienintelė, kuri buvo visą laiką. 

(Paskalis, Blezas. Mintys. Vilnius: Aidai. 1997, 180p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (1)
Bet kuris žmogus gali padaryti tai, ką padarė Mahometas, mat jis nepadarė jokių stebuklų, nebuvo išpranašautas. Tačiau niekas negali padaryti to, ką padarė Jėzus Kristus. 

(Paskalis, Blezas. Mintys. Vilnius: Aidai. 1997, 179p.)
Balsuoti:
 3.0 (1)
Komentarai (1)
Menkadvasiai - tai žmonės, kurie pažįsta tiesą, bet ją teigia tik tiek, kiek ji derinasi su jų interesais, o jei nesiderina, jos atsisako. 

(Paskalis, Blezas. Mintys. Vilnius: Aidai. 1997, 175p.)
Balsuoti:
 3.5 (4)
Komentarai (1)
Stabas pasidaromas ir iš pačios tiesos, nes tiesa be meilės nėra Dievas. 

(Paskalis, Blezas. Mintys. Vilnius: Aidai. 1997, 175p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Gamta turi tobulybės, idant parodytų, jog ji yra Dievo paveikslas, ir turi trūkumų, jog ji yra tik paveikslas. 

(Paskalis, Blezas. Mintys. Vilnius: Aidai. 1997, 174p.)
Balsuoti:
 3.0 (6)
Komentarai (0)
Visa, kas pasaulyje regima, nerodo nei visiško dievybės nebuvimo, nei jos akivaizdumo, bet rodo besislepiančio Dievo esatį. Viskas tuo paženklinta. 

(Paskalis, Blezas. Mintys. Vilnius: Aidai. 1997, 168p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Yra tik dvi rūšys žmonių: vieni - teisieji, laikantys save nusidėjėliais, kiti - nusidėjėliai, laikantys save teisiais. 

(Paskalis, Blezas. Mintys. Vilnius: Aidai. 1997, 157p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Esama trejopos sąrangos: kūno, proto, valios. Kūniškieji yra turtuoliai, karaliai: jų tikslas - kūnas. Tiriančių ir mokslo žmonių - protas. Išminčių teisingumas ... Kur esti kūno reikalai - iš esmės valdo geismingumas, kur proto - smalsumas, kur išminties - didžiavimasis. Tai nereiškia, kad negalima didžiuotis turtu ar žiniomis. 

(Paskalis, Blezas. Mintys. Vilnius: Aidai. 1997, 141p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (1)
Visa, kas yra pasaulyje - tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė: libido sentiendi, libido sciendi, libido dominandi [Noras džiaugtis, noras pažinti, noras pirmauti].  

(Paskalis, Blezas. Mintys. Vilnius: Aidai. 1997, 141p.)
Balsuoti:
 4.0 (2)
Komentarai (0)
Surasta: 88
Ankstesnis   1 2 3 4 5   Sekantis