Jei patys nesugebame ramiai, drąsiai pasitikti mirtį, tai kaip galėsime pagelbėti ligoniams?
Kubler-Ross, Elisabeth
 


Paieška:

YouTube

Ciceronas, Markas Tulijus

Dažnųsyk bičiulių ydos staiga paveikia ne tik jų bičiulius, bet ir svetimus žmones, tačiau tas ydas lydinti nešlovė krinta ir ant jų bičiulių. Taigi bičiulystės su tokiais žmonėmis reikia atsikratyti nutraukiant su jais santykius [...] dera verčiau pamažu traukiant, o ne kirste nukertant, nebent įvyktų kokia visiškai nepakenčiama neteisybė...

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Mat skirtingi charakteriai lemia skirtingus pomėgius, o šių nepanašumas bičiulius išskiria. Tad [...] geri žmonės negali bičiuliautis su nedorėliais, o šie – su geraisiais, kaip tik dėl didžiausio skirtumo tarp vienų ir kitų būdo bei pomėgių.

Balsuoti:
 4.5 (4)
Komentarai (0)
.. didžiausias dalykas bičiulystėje yra laikyti save lygiu su žemesniaisiais.

Balsuoti:
 4.6 (7)
Komentarai (0)
... patys seniausi bičiuliai tarsi seni seni vynai mums būna patys maloniausi...

Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
... ištikimu negalima laikyti tokio proto, kuriam būdingas nepastovumas ir suktumas...

Balsuoti:
 5.0 (6)
Komentarai (0)
Taigi sunkiausia tikrą bičiulį surasti žmonėse, kurie užima garbingas pareigas
ir būna valdžioje;
juk kur tu surasi tokį, katras garbę, tenkančią bičiuliui, vertintu labiau už savo paties?

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Kiek daug yra dalykų, kurių mes niekad nepadarytume dėl savęs,
o darome dėl bičiulių!

Balsuoti:
 4.8 (13)
Komentarai (0)
... iš bičiulių prašykime garbingų dalykų, juos dėl bičiulių darykime
ir nelaukime kol būsime to paprašyti...

Balsuoti:
 4.8 (4)
Komentarai (0)
... bičiulystėje turi būti nepajudinamai nustatomas toksai įstatymas,
pagal kurį nei mes prašytume bjaurių dalykų, nei patys darytume prašyti.

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Skaudus ir daugeliu atvejų teisingas išsiskyrimas įvyksta tada, kai iš bičiulių būna
reikalaujama to, kas nėra teisinga: idant jie taptų ar geidulio bendrininkais, ar nusikaltimo padėjėjais; o kai šie atsisako, tai, nors būna teisingai pasielgę, vis viena nusižengus bičiulystės įstatymui juos kaltina tie, kuriems jie nepanoro paklusti.

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Surasta: 34
1 2 3 4