... valdžia stipriau laikosi gerumu, o ne ginklais...
Seneca, Lucius Annaeus
 


Paieška:

YouTube

Frankl, Viktor Emil

... seksas veikiau yra išraiška to maksimalaus bendrumo, kuris vadinamas meile.

(Frankl, Viktor Emil. Žmogus ieško prasmės. Vilnius: Katalikų pasaulio Leidiniai. 2008, 119-121p.)
Balsuoti:
 4.6 (18)
Komentarai (0)
Auklėjimo klaidos - ne pasiteisinimas, jas reikia ištaisyti saviaukla.

(Frankl, Viktor Emil. Sielogyda. Vilnius: Vaga. 2008, 144p.)
Balsuoti:
 4.9 (11)
Komentarai (0)
... buvimas žmogumi visada ir nurodo, ir yra nukreiptas ne į save, o į kažką ar ką nors - ar tai būtų prasmė, kurią reikia įgyvendinti, ar kitas žmogus, su kurio reikia bendrauti. Kuo labiau žmogus pamiršta save, - tarnaudamas kokiam nors tikslui arba mylėdamas kitą žmogų, - tuo jis žmogiškesnis ir tuo geriau įprasmina save. Tai, kas vadinama saviraiška, yra išvis nepasiekiamas tikslas dėl tos paprastos priežasties, jog kuo labiau jo būtų siekiama, tuo labiau žmogus nuo jo toltų. Kitaip tariant, saviraiška įmanoma tik kaip šalutinis savęs transcendencijos efektas.

(Frankl, Viktor Emil. Žmogus ieško prasmės. Vilnius: Katalikų pasaulio Leidiniai. 2008, 119p.)
Balsuoti:
 4.7 (7)
Komentarai (0)
Norėdamas ar ne, suvokdamas ar ne, žmogus tiki prasme iki paskutinio atodūsio. Net savižudis tiki prasme - jei ne gyvenimo, tolesnio gyvenimo, tai bent mirties prasme. Tikrai netikėdamas jokia prasme, jis negalėtų nė piršto pajudinti ir vien todėl nenusižudytų.

(Frankl, Viktor Emil. Sielogyda. Vilnius: Vaga. 2008, 300p.)
Balsuoti:
 3.5 (4)
Komentarai (0)
Pirmiausia reikėtų pabrėžti, kad nusivylimas gyvenimu tėra jausmas, o jausmas niekada negali būti argumentas. Nusižudydamas žmogus neras, ko ieško, neras problemos sprendimo (...) savižudybė neišsprendžia jokios problemos.

(Frankl, Viktor Emil. Sielogyda. Vilnius: Vaga. 2008, 105p.)
Balsuoti:
 3.5 (11)
Komentarai (0)
Jei tarp daugybės žmonių, įsitikinusių, kad jų padėtis be išeities, ir mėginusių nusižudyti, atsirastų bent vienas, kuris buvo neteisus, kuriam vis dėlto būtų atsiradusi kita išeitis, savižudybės bandymas taptų apskritai nepateisinamas: juk kiekvieno, pasiryžusio nusižudyti, subjektyvus įsitikinimas toks pat tvirtas, ir nė vienas negali iš anksto žinoti, ar kaip tik jo įsitikinimas objektyviai pagrįstas ir teisingas, ar po kelių valandų to įsitikinimo nepaneigs įvykiai, kurių jis jau nesulauks.

(Frankl, Viktor Emil. Sielogyda. Vilnius: Vaga. 2008, 104p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Taigi vienatinumu ir išskirtinumu, būdingais kiekvienam žmogui ir suteikiantiems prasmę kiekvienai egzistencijai, remiasi ne vien darbas arba kūryba - jais paremta ir kito žmogaus meilė. Tik įsisąmoninusi šį kiekvieno žmogaus nepakeičiamumą, visa didybe nušvinta jo atsakomybė už savo gyvenimą ir jo tąsą. Žmogus, suvokęs atsakomybę už laukiantį darbą ar laukiantį mylimą žmogų, niekada pats neišsižadės gyvenimo. Jis žino savo būties "kam" - todėl galės pakelti bemaž bet kokį "kaip".

(Frankl, Viktor Emil. Žmogus ieško prasmės. Vilnius: Katalikų pasaulio Leidiniai. 2008, 91-92p.)
Balsuoti:
 4.0 (9)
Komentarai (0)
Inividualybės prasmė atsiskleidžia tik bendruomenėje. Todėl individo vertė priklauso nuo bendruomenės.

(Frankl, Viktor Emil. Sielogyda. Vilnius: Vaga. 2008, 130p.)
Balsuoti:
 2.3 (3)
Komentarai (0)
Įvairūs šaltiniai pabrėžia psichoterapinę išpažinties svarbą. Nuolat paaiškėja, kad pacientai patiria terapinį poveikį tiesiog išsikalbėję.

(Frankl, Viktor Emil. Sielogyda. Vilnius: Vaga. 2008, 295p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Prostitucija, kaip tik kelias ar veikiau šunkelis, skatinantis nuvertinti seksualumą iki instinktų patenkinimo, pažeminti partnerį iki instinktų objekto, labiausiai pavojinga tais atvejais, kai užkerta kelią tikram meilės gyvenimui, kuriam seksualumas - tai išraiška ir viršūnė.

(Frankl, Viktor Emil. Sielogyda. Vilnius: Vaga. 2008, 205p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Surasta: 103
Ankstesnis   1 2 3 4 5   Sekantis