Kiekvienas religinis aktas yra išgelbėjimo ilgesys, ir kiekviena religija yra išganymo religija. Kur nėra gelbėjimo jausmo, ten nėra religijos. 
Maceina, Antanas
 


Drąsa
Jėga
Geri darbai
Vadovas
Pareiga
Sėkmė
Pagyrimai
Puikybė

Garbė

Jaunuoliais didžiuojamasi už jų jėgas,
o senieji gerbiami už jų žilą galvą.
(20:29)  

Balsuoti:
 1.0 (1)
Komentarai (0)
... pirma – nusižeminimas, paskui – garbė.
(15:33)  

Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Teisiojo vardas bus laiminamas,
o nedorėlių vardas sutrūnys.
(10:7)  

Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
... žmonės siekia garbės norėdami įsitikinti, kad jie patys yra verti.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 67p.)
Balsuoti:
 2.7 (3)
Komentarai (0)
Surasta: 24
1 2 3