Moteriškė, kuo labiau ji moteriškė, rankomis kojomis ginasi nuo teisių apskritai: juk natūrali dalykų padėtis, amžinasis lyčių karas suteikia jai geroką pirmenybę. 
Nyčė, Frydrichas
 


Drąsa
Jėga
Geri darbai
Vadovas
Pareiga
Sėkmė
Pagyrimai
Puikybė

Garbė

Jaunuoliais didžiuojamasi už jų jėgas,
o senieji gerbiami už jų žilą galvą.
(20:29)  

Balsuoti:
 1.0 (1)
Komentarai (0)
... pirma – nusižeminimas, paskui – garbė.
(15:33)  

Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Teisiojo vardas bus laiminamas,
o nedorėlių vardas sutrūnys.
(10:7)  

Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
... žmonės siekia garbės norėdami įsitikinti, kad jie patys yra verti.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 67p.)
Balsuoti:
 2.7 (3)
Komentarai (0)
Surasta: 24
1 2 3