lengvabūdiškumas, priešiškiausia atilsio yda.
Seneca, Lucius Annaeus
 


Paieška:

YouTube
Dievas
Gėris
Garbė
Geri darbai
Gyvenimo prasmė
Grožis
Humoras
Išmintis
Laisvė
Meilė
Pilnatvė
Sėkmė

Laimė

... siekiant laimės ar kitokių tikslų, neišvengiamai tenka rizikuoti ir stengtis.

(Horney, Karen. Neurotiška mūsų laikų asmenybė. Vilnius: Apostrofa. 2008, 205p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
... pasitvirtina, kad bet koks laimės siekis klaidingas, kad kaip tik perdėtas laimės, malonumo troškimas trukdo patirti laimę ir malonumą. Kitame kontekste jau minėjome, kad iš tikrųjų žmogus siekia ne laimės, kad apskritai jis ieško ne malonumo. Žmogui svarbu ne malonumas savaime, o pagrindas malonumui. Kiek malonumas tampa intencijos turiniu, gal dar ir refleksijos objektu, tiek žmogus išleidžia iš akių pagrindą malonumui, ir atitinkamai malonumas išsprūsta.

(Frankl, Viktor Emil. Sielogyda. Vilnius: Vaga. 2008, 208p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Laimės jausmas, kaip ir kiti pojūčiai, iš dalies patiriamas dėl kontrasto ar bent jau skirtumo. Jau vien dėl to veikiausiai nerealu norėti būti laimingam be atvangos.

(Thiels, Cornelia. Tausokite savo jėgas. Vilnius: Alma littera. 2004, 47p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
PALAIMINGAS GYVENIMAS (vita beata) - visų helenizmo ir vėlyvosios Antikos filosofijos mokyklų siekis. Visos jos sutarė, kad palaimingai gyvena tik didžiausio ir tobuliausio gėrio siekiąs žmogus. Vėlgi visos sutiko, kad toks aukščiausias gėris nėra turtai, aukštos pareigos visuomenėje ar ramus šeimos gyvenimas. Visi šie dalykai geri ir naudingi tiek, kiek netrugdo ar padeda artėti prie ano didžiausio ir aukščiausio gėrio. Epikiūrininkams didžiausias siektinas gėris buvo "ramybė", stoikams - "gyvenimas pagal prigimtį", platonikams - kiek įmanoma labiau supanašėti su Dievu, tai yra - kuo tobuliau savo mąstymu pažinti Dievą.

Darius Alekna, (Įvado žodis)

(Aurelijus Augustinas. Pokalbiai su savimi. Vilnius: Alma littera. 1994, 22p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Pasaulis yra taip sutvarkytas, kad niekuomet negali pasisekti, jeigu mėginama tyčiomis būti laimingam. Laimės nerandama, jeigu jos ieškoma, ji gali būti tik gero elgimosi ir gerų darbų padarinys. Gi vien laimę savo tikslu laikydamas, žmogus negali būti laimingas.

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Savimeilė ir godumas, kurie visuomet sukasi tiktai apie savo pačių naudą, tiek pat negali padaryti mūsų laimingų, kaip ir kviečiai negali išaugti iš dagilių sėklos. Bet jeigu mes sėjame paslaugumą, gerą ir pasiaukojimą, tada nupjauname laimės derlių. Savimeilė ir tikra laimė yra vienas kitam priešingi dalykai. Pasitenkinimas, vidinis ramumas, linksmumas, sutarimas - nė vienas iš šitų "laimės" šeimos narių negal gyventi godžiojo namuose.

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
... būti laimingam yra pagrindinis mūsų būties įsakymas. Kas yra laimingas, tas parodo, kad jis yra sveikas, sugebąs veikti ir harmoningas; priešingas dalykas yra - ligos ženklas, ženklas to, kad kažkas yra ne taip, kaip turėtų būti. Pakankamai yra žmogaus kūno ir dvasios struktūroje įrodymų, kad esame sukurti būti laimingi, kad tai yra teisinga ir numatyta būsena ir kad priešinga būsena naikina ir kenkia vidinei mūsų asmenybei.

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Žmogus sukurtas dirbti - tik darbu jis gali progresuoti; be to neįmanoma tikra laimė. Vienas iš gražiausių jausmų yra pasitenkinimas, kurį mes jaučiame, kai augame savo siela, kada progresuojame, žengiame į priekį ir kylame. Kas neturi tokio jausmo, tas nežino, kas yra laimė.

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Didžiausia laimė yra gera savijauta to, kuris uoliu darbu padaro tai, kam gamta jį yra paskyrusi.

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Neįsivaizduok, kad tu galėtum būti laimingas, o drauge ir tinginys. Laimė ir veiklumas yra vienas nu kito neatskiriami dvyniai.

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Surasta: 149