Tas jausmas nuolat keičiasi. Sakykim, jei tu ką myli, meilė permaininga, ji banguoja. Ji nuolat klausinėja, iškelia, išnyksta, ji neigia arba skaudina. Ir blogiausia, kad nieko negali padaryti, tai nepriklauso nuo tavo valios. 
Murakami, Haruki
 


Paieška:

YouTube
Dievas
Gėris
Garbė
Geri darbai
Gyvenimo prasmė
Grožis
Humoras
Išmintis
Laisvė
Meilė
Pilnatvė
Sėkmė

Laimė

Padėsi artimui – patirsi džiaugsmą.

(Senovės kinų išmintis. Tūkstantis Li. Vilnius: Gamta. 2005, 22p.)
Balsuoti:
 4.0 (6)
Komentarai (0)
... laimė yra dorybė...

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 75p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
... laimė yra tai, kas tobula, kam pakanka savęs paties; ji yra mūsų veiklos galutinis tikslas.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 72p.)
Balsuoti:
 3.5 (2)
Komentarai (0)
... laimei reikia ir išorinių gėrybių. Mat, neturint materialinių išteklių, neįmanoma arba bent jau nelengva kilniai elgtis. Juk daug ką galime pasiekti tik turėdami draugų, tarsi kokių įrankių, arba turto, arba politinę galią. Kai kurių gėrybių, pavyzdžiui, aukštos kilmės, gerų vaikų, grožio, stoka aptemdo pačią laimę. Juk nebus labai laimingas bjaurios išvaizdos, žemos kilmės, vienišas ir bevaikis žmogus. Dar mažiau laimės turės tas, kurio vaikai ir draugai bus blogi arba kurio geri vaikai išmirs. Todėl, kaip sakėme, laimei reikia ir šiokių tokių palankių aplinkybių. Užtat kai kurie žmonės sėkmę sutapatina su laime, o kiti – dorybę.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 76p.)
Balsuoti:
 4.0 (3)
Komentarai (0)
Laimę reikia tyrinėti remiantis ne tik loginėmis išvadomis ir prielaidomis, iš kurių darome tas išvadas, bet taip pat žmonėse paplitusiomis nuomonėmis apie ją, nes su tiesa visi faktai sutinka, o tarp netiesos ir tiesos tuojau iškyla nesutarimų.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 74p.)
Balsuoti:
 4.0 (1)
Komentarai (0)
Taigi aukščiausias gėris yra tam tikra malonumo atmaina, net jeigu dauguma malonumų yra blogi, arba, jei norite, blogi patys savaime. Todėl visi žmonės laimingą gyvenimą laiko maloniu ir į laimės sąvoką įpina malonumą – tai visai teisinga, nes nei viena veiklos forma nebūna tobula, jeigu jai trukdoma, o laimė yra vienas iš tobulų dalykų. Tad laimingam žmogui reikalingos ir kūniškos, ir išorinės gėrybės, taip pat sėkmė, kad niekas jam netrukdytų.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 207p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Laimė yra daug kam prieinama; tam tikru būdu mokydamiesi ir stropiai lavindamiesi, ją gali įgyti visi, jei tik jie nebus doroviškai suluošinti.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 76p.)
Balsuoti:
 4.7 (3)
Komentarai (0)
... laimė yra pradas. Juk dėl jos mes ir visa kita darome...

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 82p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
... tas, kuris ketina būti laimingas, yra reikalingas vertų draugų.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 243p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
... kaip sveikata [sukuria sveiką kūno būklę], taip išmintis sukuria laimę.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 182p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Surasta: 149