Negalima pasitikėti sveiku protu. Juo remiantis, Žemė yra plokščia.
Caplan, Bryan
 


Paieška:

YouTube
Dievas
Išmintis
Gyvenimas
Pašaukimas
Laimė
Tikslas
Savęs pažinimas

Gyvenimo prasmė

Gyvenk taip, tarsi gyventum antrąkart, tarsi pirmąkart būtum elgęsis taip neteisingai, kaip ketini pasielgti dabar!

(Frankl, Viktor Emil. Žmogus ieško prasmės. Vilnius: Katalikų pasaulio Leidiniai. 2008, 118p.)
Balsuoti:
 4.5 (10)
Komentarai (0)
O kaip žmogus imasi ieškoti prasmės? Anot Charlote's Bühler: "Visa, ką galime padaryti, - tai patyrinėti žmones, kurie tariasi radę atsakymą į klausimą, kam gi yra gyvenimas, ir palyginti su tais, kurie nerado."

(Frankl, Viktor Emil. Žmogus ieško prasmės. Vilnius: Katalikų pasaulio Leidiniai. 2008, 149p.)
Balsuoti:
 3.2 (5)
Komentarai (0)
P a ž i ū r a. Apibendrintas požiūris, atspindintis visuomeninės sąmonės formas, yra pažiūra. Ji padeda formuotis žmogaus pasaulėžiūrai. Pažiūros esti mokslinės, filosofinės, politinės, etinės, estetinės, religinės. Jos susiformuoja, remiantis mokslinėmis, filosofinėmis ir kitokiomis žiniomis. Bet ne kiekviena žinia reikšminga pažiūroms susidaryti. Tik apibendrintos žinios, aiškinančios pagrindines gamtos, visuomenės ir sąmonės problemas, sudaro pažiūrų pagrindą. Tos žinios padeda žmogui rasti savo vietą gyvenime ir gyvenimo prasmę.

(Jovaiša, Leonas. Asmenybė ir profesija. Kaunas: Šviesa. 1981, 111p.)
Balsuoti:
 4.0 (6)
Komentarai (0)
[Ketvirtos terapinės stadijos tikslas] kad individas netalpintų savo laimės, o kai kada ir gyvenimo garantijos į išorinius tarpininkus, ar tai būtų žmonės, ar idėjos, ar aplinkybės. Kad jis prieitų suvokimą, jog viskas priklauso tik tai nuo to ar jis yra brangenybės savininkas. Jei jis jaučia, kad brangenybė yra jo rankose, tada traukos centras yra pačiame individe, o ne objekte nuo kurio jis priklausė. Pasiekti tokio išsilaisvinimo būseną yra dvasinės praktikos Rytuose, bei Bažnyčios pamokymų tikslas.

(Jung, Carl Gustav. Analitinė psichologija. Sankt Peterburgas: Kentauras. 1994, 120p.)
Balsuoti:
 4.2 (6)
Komentarai (0)
Žmogus įvykdo savo gyvenimo paskirtį, jeigu jame išsiskleidžia supratingumas ir būdo dorybė. Mat dorybė tikslą padaro teisingą, o supratingumas nurodo kelius į tikslą.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 182-183p.)
Balsuoti:
 3.3 (3)
Komentarai (0)
Ir kas paskiram žmogui sudaro gyvenimo prasmę arba priežastį, dėl kurios gyvenimas jam atrodo vertingas, tas skatina jį gyventi kartu su draugais. Todėl vieni kartu geria, kiti kartu žaidžia kauliukais, kiti kartu mankštinasi ir kartu medžioja arba kartu filosofuoja, visi leidžia laiką sykiu darydami tai, kas gyvenime jiems teikia didžiausią malonumą.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 256p.)
Balsuoti:
 4.5 (2)
Komentarai (0)
... atras savo gyvenimo prasmę ir vidinį išsipildymą, atlikdamas tai, ką geriausiai gali jis ir tik jis.

(Frankl, Viktor Emil. Sielogyda. Vilnius: Vaga. 2008, 43p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Žmogaus paskirtis, kaip žinoma, yra kurti ir vystyti savo individualybę. Tačiau tai įmanoma tik gyvenant tarp kitų žmonių, kitų žmonių labui ir naudojantis kitų žmonių pagalba.

(Kočiūnas, Rimantas. Psichoterapinės grupės: teorija ir praktika. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 1998, 9p.)
Balsuoti:
 4.0 (9)
Komentarai (0)
Prasmė gyvenime yra sąlygiška. Kam savo nelankstumu darkyti visumą?

(Ming-Dao, Deng. 365 DAO įžvalgos kasdienai. Kaunas: Trigrama. 2002, 256p.)
Balsuoti:
 4.4 (7)
Komentarai (0)
Žmogus yra sukurtas augti, tai yra jo būties prasmė.

Balsuoti:
 4.0 (5)
Komentarai (0)
Surasta: 121