Atleidimas yra tai, kas daroma savo paties labui ... 
Sharma, Robin
 


Bėdos Nesėkmės Skriauda Sunkumai

Nelaimės

Staigi neganda visuomet atrodo didesnė, ja besistebėdami žmonės dar labiau kenčia. Todėl nieko mums neturi būti nelaukta.  

(Seneca, Lucius Annaeus. Laiškai Lucilijui. Vilnius: Tyto alba. 2007, 331p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Žinok, jog iš anksto apmąstytas negandas žmonės pakelia narsiau, nes spėjo priprasti. 

(Seneca, Lucius Annaeus. Laiškai Lucilijui. Vilnius: Tyto alba. 2007, 235p.)
Balsuoti:
 4.5 (2)
Komentarai (0)
Jokia nelaimė nėra didelė jei ji paskutinė. 

(Seneca, Lucius Annaeus. Laiškai Lucilijui. Vilnius: Tyto alba. 2007, 9p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Jūs pasirenkate - pražudys jus nesėkmė ar pamokys. 

(Ziglaras, Zigas. Sėkmė žaliems. Kaunas: Smaltijos leidykla. 1999, 293p.)
Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (0)
Visos mūsų nelaimės kilo iš to, kad klaidingai naudojome savo valios jėgas. Mes stengėmės pulti spręsti problemas, remdamiesi savo valia, užuot prisiderinę prie Aukščiausiojo ketinimų mūsų atžvilgiu. 

(A.A.W.S. Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų. Vilnius: Lietuvos AA tarnyba. 2007, 40p.)
Balsuoti:
 4.7 (3)
Komentarai (0)
Vien mintis, kad nelaimės trunka neilgą laiką, padeda jas išgyventi. 

Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (1)
Visi tie, kuriems nesiseka, daro didelę klaidą, [nežinodami] kad viskas, ką jie nori laimėti iš gyvenimo, pirma reikia laimėti dvasioje, ir kad žmogaus viduje glūdi didelė kūrybinė jėga, kurios dėka viskas mūsų gyvenime įvyksta ir atsiranda. 

Balsuoti:
 4.0 (2)
Komentarai (0)
O! Visados nelaimės tik gausėja,
Kai vien spragų pakankamai turi! 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 249p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Nelaimėje tik vieną siūlo vaistą
Gyvenime patyrę mokslo žmonės:
Jei nori su nelaimėmis kovoti,
Nusiminimo reik pirma atsikratyt. 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 172p.)
Balsuoti:
 3.0 (1)
Komentarai (0)
Kai atsitinka kas nors neigiama, tai gali būti didžiulė pamoka. Net trumpa liga ar maža nelaimė gali atskleisti, kas jūsų gyvenime yra tikra, o kas - ne, kas turi galutinę prasmę, o kas neturi. 

(Tolle, Eckhart. Šios akimirkos jėga. Kaunas: Mijalba. 2007, 190p.)
Balsuoti:
 5.0 (6)
Komentarai (0)
Surasta: 28
1 2 3