... prisivilioti sėkmę — reiškia išnaudoti galimybes. 
Clason, George S.
 


Paieška:

YouTube
Aistros
Depresija
Frustracija
Išgyvenimai
Kliūtys
Liūdesys
Nelaimės
Nerimas
Skausmas
Stiprybė
Sveikata

Kančia

Jeigu kančia neturi prasmės, tuomet ji naikina žmogų. 

(Maceina, Antanas. Jobo drama. Vilnius: Vyturys. 1997, 271p.)
Balsuoti:
 4.7 (13)
Komentarai (0)
Visų pirma žmogus skundžiasi dėl to, kad jis turi aprėžtą galią kentėti ... Iš kitos pusės, žmogus skundžiasi tada, kai nesuvokia savo kančios prasmės ... Jeigu žmogus žino, kodėl šis kenčia, šitas žinojimas pripildo jo dvasią kartais net dideliu džiaugsmu ... Jeigu aprėžta žmogaus galia kęsti yra daugiau gyvybinė jo skundo priežastis tai kančios prasmės nesuvokiamumas jau yra grynai dvasinė priežastis. Ir kai abi šios priežastys susitinka kartu, skundas pasidaro labai kartus ir labai gilus ... Vis tiek ar žmogus maldauja, ar prašo pagelbėti bei paguosti, ar vaizduoja savo sunkią situaciją, po visais jo žodžiais ir posakiais glūdi vienas vienintelis klausimas "kodėl"? 

(Maceina, Antanas. Jobo drama. Vilnius: Vyturys. 1997, 127-130p.)
Balsuoti:
 4.2 (5)
Komentarai (0)
Votimis aptekusiam žmogui reikia pašalinti votis, o ne duoti tegul ir gražiausią traktatą apie kančios prarmę. 

(Maceina, Antanas. Jobo drama. Vilnius: Vyturys. 1997, 95p.)
Balsuoti:
 3.0 (4)
Komentarai (0)
Be kentėjimo koks gi būtų malonumas? 

Balsuoti:
 4.1 (15)
Komentarai (0)
... vieni juokiasi čaižomi botagais, o kiti verkia ir antausį gavę. 

(Seneca, Lucius Annaeus. Laiškai Lucilijui. Vilnius: Tyto alba. 2007, 33p.)
Balsuoti:
 4.9 (10)
Komentarai (0)
Dabar man atrodo, kad vienintelė meilė, tegul ir menkiausias jos trupinėlis, tegali pateisinti šią bekraštę, tyvuliuojančią pasaulyje skausmo jūrą. Aš neįgaliu įsivaizduoti jokio kito paaiškinimo, esu netgi įsitikinęs, kad jokio kito paaiškinimo ir neesama, kad jeigu pasaulis tikrai, kaip sakiau, sukurtas iš kančios, tai sukūrė jį meilės ranka, nes jokiu kitu keliu žmogaus siela, kuriai ir yra sukurtas pasaulis, neįstengtų pasiekti visiško tobulumo. 

(Vaildas, Oskaras. De profundis. Vilnius: Charibdė. 1996, 96p.)
Balsuoti:
 5.0 (7)
Komentarai (0)
Ten, kur kančia, ten šventa vieta. Kada nors žmonės supras, ką tai reiškia. Tol, kol jie nesupras, tol jie nieko nežinos apie gyvenimą. 

(Vaildas, Oskaras. De profundis. Vilnius: Charibdė. 1996, 70p.)
Balsuoti:
 4.8 (4)
Komentarai (0)
Kentėjimas yra begalybę trunkantis akimirksnis. 

(Vaildas, Oskaras. De profundis. Vilnius: Charibdė. 1996, 66p.)
Balsuoti:
 5.0 (5)
Komentarai (0)
Kančios ir sielvartas yra vien mūsų vertinimo rezultatas. Kai liaujamės vertinti ir nustojame dalykus vadinti teigiamais arba neigiamais, o tiesiog juos priimame, gyvenimas pasikeičia. Iš tiesų tokių reiškinių kaip neigiamas išgyvenimas ar net teigiamas išgyvenimas nėra. Yra tiesiog gyvenimas, jei supranti, ką noriu pasakyti. Mūsų tikrovę lemia tai, kaip vertiname gyvenimo įvykius ir į juos reaguojame. Iš esmės mūsų pasaulį kuria mūsų mintys. Man gyvenimas yra nuostabus nuotykis. Sunkūs laikai skatina mano asmenine evoliuciją ir daro mane išmintingesnį. Lengvi tarpsniai mane pripildo džiaugsmo ir tampa tarsi atlygiu už natūralių dėsnių ir žaidimo taisyklių paisymą. 

(Sharma, Robin. Ką tau skyrė likimas. Kaunas: Luceo. 2007, 125p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Kentėdami tampame tauresni. Kentėjimas skatina ir padeda suvokti, kas mes iš tikrųjų esame. 

(Sharma, Robin. Ką tau skyrė likimas. Kaunas: Luceo. 2007, 23p.)
Balsuoti:
 4.5 (4)
Komentarai (0)
Surasta: 40
1 2 3 4