Filosofija, net jei ji pati to nesuvokia, yra mėginimas atsakyti į klausimą, ką reiškia būtis kaip veiksmažodis. 
Levinas, Emanuelis
 


Paieška:

YouTube
Baimė
Garbė
Jėga
Laisvė
Nerimas
Stiprybė
Valia

Drąsa

Drąsa reiškia klausyti savo širdies balso.

(Estes, Clarissa Pinkola. Bėgančios su vilkais. Vilnius: Alma littera. 2005, 311p.)
Balsuoti:
 4.5 (15)
Komentarai (0)
Narsuolis pasiryžta veikti ir ištveria iki galo todėl, kad tas veiksmas yra kilnus, arba todėl, kad jo neatlikti būtų gėdinga.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 114p.)
Balsuoti:
 4.3 (3)
Komentarai (0)
... žmonės darosi narsūs tais atvejais, kai dar galima apsiginti arba kai mirtis kilni.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 112p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Surasta: 13
1 2