Iš tiesų daugelis skursta tik todėl, kad pinigus, kuriuos turėjo, išleido vien tam, idant laikinai atsikratytų kamuojančio nuobodulio. 
Šopenhaueris, Artūras
 


Paieška:

YouTube
Baimė
Garbė
Jėga
Laisvė
Nerimas
Stiprybė
Valia

Drąsa

Nedorėlis bėga, nors niekas jo nesiveja,
o teisusis yra drąsus kaip liūtas.
(28:1) 

Balsuoti:
 4.8 (6)
Komentarai (0)
Drąsa reiškia klausyti savo širdies balso.

(Estes, Clarissa Pinkola. Bėgančios su vilkais. Vilnius: Alma littera. 2005, 311p.)
Balsuoti:
 4.5 (15)
Komentarai (0)
Narsuolis pasiryžta veikti ir ištveria iki galo todėl, kad tas veiksmas yra kilnus, arba todėl, kad jo neatlikti būtų gėdinga.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 114p.)
Balsuoti:
 4.3 (3)
Komentarai (0)
... žmonės darosi narsūs tais atvejais, kai dar galima apsiginti arba kai mirtis kilni.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 112p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Surasta: 14
1 2