Dėl viso to žmogus bus tuo sveikesnis, kuo ryškesnis jis bus žmogus. Kiekviena liga yra įrodymas, kad jo žmoniškumas nevyrauja jo asmenybėje. Ir liga turėtų būti numanoma kaip koks doros klausimas. Visuomet žmoniškumo menkumas pasireiškia liga.
Vydūnas
 


Paieška:

YouTube
Gerovė
Sėkmė

Taupumas Turtas Verslas

Pinigai

Visų blogybių šaknis yra godumas pinigams.
(6:10) 

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Joks tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams: arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir pinigui.
(16:13) 

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Niekas negali tarnauti dviem šeimininkams: arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai.
[Mamona - senovės sirijiečių turto ir pelno dievaitis ir apskritai turto, pinigo įsikūnijimas.]
(6:24) 

Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (0)
Mes žinome, jog pinigas, patekęs į teisingas rankas, yra palaima, o ne prakeikimas. Tiktai nedoram tikslui vartojami pinigai yra žalingi. 

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
... pinigai - stebuklingas dalykas: jų turėdamas, nė vienas nesijaučia visiškai vienišas.

(Coelho, Paulo. Alchemikas. Vilnius: Vaga. 2004, 46p.)
Balsuoti:
 5.0 (16)
Komentarai (0)
Kas stato namus kitų žmonių pinigais,
tas panašus į žmogų,
renkantį akmenis savo kapo kauburiui.
(21:8)  

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Kas turi pinigų, tas turi ir bičiulių.
Kas turi pinigų, tą giminaičiai myli.
Kas turi pinigų, tas laikomas žmogum pasauly.
Kas turi pinigų, tasai yra protingas. 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 19p.)
Balsuoti:
 4.0 (2)
Komentarai (0)
Keistas dalykas, bet kartais jau iš to, kaip žmonės lanksto pinigus, galima spręsti, ar jie tvarkingi ir dori, ar ne. 

(Remarkas, Erichas Marija. Juodasis obeliskas. Kaunas: Spindulys. 1992, 230p.)
Balsuoti:
 4.5 (16)
Komentarai (0)
Kokia nauda iš pinigų kvailo žmogaus rankoje
išminčiai pirkti, jei jis proto neturi?
(17:16)  

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Negarbingai užgyventi pinigai – sniegas, ant kurio liejasi karštas vanduo.

(Senovės kinų išmintis. Tūkstantis Li. Vilnius: Gamta. 2005, 101p.)
Balsuoti:
 4.3 (6)
Komentarai (0)
Surasta: 22
1 2 3