Tu ne toks, koks atrodai liūdesio valandėlėmis. Tu daug didesnis. 
Coelho, Paulo
 


Gyvenimo prasmė
Išmintis
Savęs pažinimas
Saviraiška
Saviugda
Talentas
Vaikų auklėjimas
Vertybės

Ugdymas

... baisiausias tėvų nusikaltimas - nuolatinėmis pastabomis bei kritika formuoti vaikui nevisavertiškumo kompleksą.
Darbdaviai, kurie supranta žmogaus prigimtį, paskatina savo pavaldinius gerai dirbti ne kritika, o protingais pasiūlymais. Tėvai gali pasiekti puikių rezultatų taip pat auklėdami savo vaikus. 

(Hillas, Napoleonas. Galvok ir būk turtingas!. Kaunas: Gardenija. 2004, 230p.)
Balsuoti:
 5.0 (5)
Komentarai (1)
Juk negana silpnam bėdoj padėti,
O reikia jį toliau globot. 

(Šekspyras, Viljamas. Timonas Atėnietis. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. 1997, 135p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Kantrybė - viena iš lemenčių gyvenimo pusių, nors kartais ji būna karti, kankinanti ir nepakeliama kaip pati mirtis. Kartais žmogus norėtų greičiau numirti nei kentėti. Bet žmonijai nėra nieko svarbesnio, kaip ugdyti kantrybę visose gyvenimo aplinkybėse, visose jo pusėse ... tas, kuriam trūksta kantrybės, daug praranda. 

Balsuoti:
 3.0 (4)
Komentarai (0)
Beje, kiekviena auklyba tam kartui atrodo ne linksma, o karti, bet vėliau ji atneš taikingų teisumo vaisių auklėtiniams.
(12:11) 

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Šį principą naudoja šiuolaikiniai psichologai nepageidaujamiems įpročiams pašalinti. Jie siūlo savo pacientams koncentruotis į priešingas savybes. Jeigu jūs patiriate baimę, negaiškite laiko bandydami ją nuslopinti, geriau ugdykite Drąsos savybę, ir baimė išnyks. 

(Trys Įšventintieji. Kibalionas. Kaunas: Nesvis. 2002, 121p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
... žmonės išauga, patekę į nežinomybę. 

Balsuoti:
 4.0 (2)
Komentarai (0)
Paliktą likimo valiai pats likimas saugoja,
O visų prižiūrimas, likimui smogiant žūsta.
Miške gyvuoja paliktas beglobis,
O ir namie sunyksta tas, kurį globoja. 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 22p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
... psichoterapeuto (panašiai kaip tėvų), uždavinys yra tapti nereikalingam ... 

Balsuoti:
 4.5 (4)
Komentarai (0)
Mano vaike, neatmesk VIEŠPATIES drausmės,
nesipiktink, kai jis tave pataiso,
nes ką myli, tą VIEŠPATS pataiso
kaip tėvas sūnų, kuriuo gėrisi.
(3:11-12)  

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
 Tradicinis sūnų ugdymas (taip yra jau daug tūkstančių metų) grindžiamas artimais tėvo ir sūnaus santykiais - neapsakomai artimais: tėvas moko sūnų amato. Gal tėvas yra siuvėjas, gal dailidė, gal kalvis. Kaip aš mėgstu kartoti, labiausiai pramoninės revoliucijos pažeisti santykiai yra tėvų su sūnumis.

(Bly, Robert. Geležinis Džonas. Kaunas: Mijalba. 2004, 27p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Surasta: 23
1 2 3