Žmogus arba sudomina, arba erzina. 
Paskalis, Blezas
 


Paieška:

YouTube
Drąsa
Gyvenimo prasmė
Saviraiška
Saviugda
Sėkmė
Valia
Vertybės
Viltis

Tikslas

Siekiantiems didelių tikslų nedera suktai gudrauti. 

(Seneca, Lucius Annaeus. Laiškai Lucilijui. Vilnius: Tyto alba. 2007, 128p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
... vienintelis mūsų gyvenimo, čia, žemėje, tikslas, jeigu tik toks iš viso egzistuoja, yra sėkmingas atlikimas tų reikalavimų, kuriuos mums pateikia gyvenimas. 

Balsuoti:
 4.9 (7)
Komentarai (0)
Kad įgyvendintume savo tikslą,
Reik dėti pastangas, o ne svajoti. 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 160p.)
Balsuoti:
 5.0 (8)
Komentarai (0)
Jūsų gyvenimo kelionė turi išorinį tikslą ir vidinį tikslą. Išorinis tikslas - atvykti į paskyrimo vietą, įvykdyti tam tikrą užduotį, pasiekti tą ar aną, o visa tai yra ateityje. Ir jeigu ta paskyrimo vieta tampa svarbesnė už šią akimirką žengiamą žingsnį, tai jūs visiškai paleidžiate iš akių vidinį kelionės tikslą, kuris neturi nieko bendra nei su kelionės kryptimi, nei su tuo, ką jūs darote, nes svarbu yra tik kaip darote ... Kiekvienas išorinis tikslas vieną dieną pasmerktas žlugti, nes jis valdomas visų daiktų ir reiškinių nepastovumo dėsnio. Ir kuo greičiau jūs suprasite, kad išorinis tikslas neteikia ilgalaikio pasitenkinimo, tuo geriau bus jums. Pamatę išorinio tikslo trūkumus, jūs atsisakote savo bergždžių ketinimų tokiu būdu pasiekti laimę ir visas jėgas nukreipiate vidiniam tikslui įgyvendinti. 

(Tolle, Eckhart. Šios akimirkos jėga. Kaunas: Mijalba. 2007, 105-106p.)
Balsuoti:
 5.0 (6)
Komentarai (0)
Absoliučiai tobulu vadiname tą tikslą, kurio siekiame tik dėl jo paties, o niekuomet – dėl kitų tikslų. Toks gėris kaip tik yra laimė. Mat ją visuomet pasirenkame dėl jos pačios, o niekuomet – dėl ko nors kito.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 71p.)
Balsuoti:
 4.3 (9)
Komentarai (0)
... protai nukrypsta nuo esminio žmogaus tikslo – žmogiškai jausti ir galvoti, reikšti bei tobulinti įgimtas proto ir meilės galias, kuriom pilnai neišsivysčius, žmogus tampa luošiu.

(Fromm, Erich. Pamiršta kalba. Vilnius: Vaga. 2008, 38p.)
Balsuoti:
 5.0 (6)
Komentarai (0)
Žmogus su stipriu tikslo siekimu yra kurianti ir statanti energija. Niekas negali būti originalus išradėjas arba kūrėjas, kas nemoka susitelkti. Sutelktas savo dvasios jėgas gali viena kryptimi nukreipti tiktai tas, kuris yra užsibrėžęs tvirtą tikslą. mes negalime savo dvasios sukoncentruoti prie tokio dalyko, kuriam neturime vidinio savo užsidegimo.

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Surasta: 17
1 2