... įstengs staiga nesupykti, tyliai sau tardamas po kiekvieno užsipuolimo: "Ir aš pats taip dariau".
Seneca, Lucius Annaeus
 


Paieška:

YouTube
Bausmė
Demokratija
Konfliktai
Norma
Skriauda
Teismai
Tiesa
Žala

Teisingumas

- Teisingumas ... yra aukščiausias gamtos įstatymas, palaikantis tarp visų žemės gyventojų protingą sandorą. Tam išmintingam įstatymui paklūsta visi žvėrys, paukščiai, žuvys ir net vabzdžiai ...
Gamta viską išmintingai numačiusi ir sutvarkiusi, kiekvienas turi dirbti savo darbą; toji išmintis - aukščiausias gyvenimo teisingumas. 

(Vinčis, Leonardas Da. Pasakos, legendos, alegorijos. Vilnius: Vyturys. 1986, 21-22p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Meilė ir neapykanta visiškai keičia teisingumą. Jei advokatui iš anksto gerai užmokėta, kokia gerokai teisingesnė jam atrodo byla, kurią gina! 

(Paskalis, Blezas. Mintys. Vilnius: Aidai. 1997, 36p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Teisingumo ministerija irgi tegu rūpinasi teisingumu, o ne teisėtumu. Nesvarbu, ar teisėta, svarbu, kad būtų teisinga! 

(Degėsys, Liutauras. Prisiminimų prisiminimai. Vilnius: Alma littera. 2010, 65p.)
Balsuoti:
 4.3 (6)
Komentarai (0)
Visi žmonės yra lygūs įstatymui ...
(7 straipsnis)  

Balsuoti:
 4.4 (9)
Komentarai (0)
Tapęs visuotinis, paklydimas užima teisingumo vietą. 

(Seneca, Lucius Annaeus. Laiškai Lucilijui. Vilnius: Tyto alba. 2007, 503p.)
Balsuoti:
 3.8 (4)
Komentarai (0)
Teisių lygybė [dar] nereiškia, kad visi jomis naudojasi, bet kad jos visiems suteiktos. 

(Seneca, Lucius Annaeus. Laiškai Lucilijui. Vilnius: Tyto alba. 2007, 427p.)
Balsuoti:
 4.0 (2)
Komentarai (0)
Tad neteiskite pagal išorę, bet žiūrėkite teisingumo.
(7:24) 

Balsuoti:
 2.7 (3)
Komentarai (0)
Kaip eunuchas, mėginantis išniekinti mergaitę,
toks yra žmogus, prievarta verčiamas daryti, kas teisinga.
(20:4) 

Balsuoti:
 1.0 (1)
Komentarai (0)
Paskirsi teisėjus ir pareigūnus visur giminėse, visose savo gyvenvietėse, kurias VIEŠPATS, tavo Dievas, tau duoda. Jie teis žmones teisingu teismu. Teisingumo neiškraipyk, šališkumo nerodyk, kyšio neimk, nes kyšis aptemdo išmintingųjų akis ir iškraipo teisiųjų bylą. Tik to, kas teisu, teisingai tesieksi, idant tarptumei ir paveldėtumei kraštą, kurį VIEŠPATS, tavo Dievas, tau duoda
(16:18) 

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Kai teisusis nusigręžia nuo savo teisumo ir daro, kas pikta, jis dėl to mirs. Kai nedorėlis nusigręžia nuo savo nedorumo ir daro, kas teisu ir teisinga, jis dėl to gyvens.
(33:18-19) 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Surasta: 27
1 2 3