Išminties pradžia yra tokia: įsigyk išminties, įsigyk supratimo, nors tai kainuotų visą, ką turi.
(4:7)

 


Bedarbystė
Darbas
Išlaidumas
[Skolos]
Sėkmė
Taupumas
Turtas
Valia

Skurdas

Alchemijos žinovas - vargas - geba
Paverst niekingus daiktus į brangius. 

(Šekspyras, Viljamas. Karalius Lyras. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. 1997, 65p.)
Balsuoti:
 2.3 (6)
Komentarai (0)
Būna, kad skurdas sulaiko žmogų nuo nuodėmės;
užtat kai ilsisi, jis nejaučia sąžinės graužimo.
(20:21) 

Balsuoti:
 1.0 (1)
Komentarai (0)
Neatmesk elgetos prašymo,
nenugręžk žvilgsnio nuo vargšo.
Nenukreipk akių nuo žmogaus, kenčiančio skurdą,
neduok niekam progos tave keikti,
nes jei iš savo kartėlio skausmo jis tave keiktų,
jo Kūrėjas išgirs jo skundo maldą.
(4:4-6)
 

Balsuoti:
 1.0 (1)
Komentarai (0)
Noras su maža pastangų įsigyti greit kokį nors turtą yra pridaręs daugiau skurdo ir nelaimių, negu kas nors kita. 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Geriausias būdas kovoti su šio pasaulio skurdu - pasirūpinti, kad tu nebūtum vienas iš skurstančiųjų. 

Balsuoti:
 4.0 (2)
Komentarai (0)
Ko tik žmogus išalkęs nepadaro!
Suvargę žmonės niekad nebūna gailestingi. 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 221p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Ne taip kankinasi pasaulyje varguolis,
Kuris varguoliu gimė, kaip tas turtuolis,
Pertekliuj užaugęs, o paskui nuskurdęs. 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 150p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Kas dirba savo žemę, turės duonos iki soties,
o kas dykinėja, kęs neišbrendamą skurdą.
(28:19)  

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Kas mėgsta malonumus, kentės skurdą;
kas mėgsta vyną ir kvepalus, nepralobs.
(21:17)  

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Nepamėk miego, kad netaptum skurdžiumi;
laikyk plačiai atvertas akis, ir turėsi ko valgyti.
(20:13)  

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Surasta: 29
1 2 3