Vienas išmintingas žmogus užpuola galiūnų miestą
ir sugriauna tvirtovę, kuria jie pasitiki.
(21:22)  
 


Paieška:

YouTube
Abejonės
Atmintis
Idėjos
Intuicija
Mintys
Pasąmonė
Sapnai
Vaizduotė

Protas

Proto švytuoklė švytuoja tarp prasmės ir beprasmybės, o ne tarp tiesos ir netiesos.  

(Jung, Carl Gustav. Atsiminimai, vizijos, apmąstymai. Vilnius: Margi Raštai. 2010, 218p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Kai sakome, kad žmonės sprendžia problemas remdamiesi sveiku protu, turime galvoje sukauptą socialinės grupės išmintį. 

(Adler, Alfred. Gyvenimo mokslas. Vilnius: Margi Raštai. 2011, 45p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Atsižvelgiant į tai, ką žmogus daro, kai pasitelkia protą, mąstymas nukreipiamas ta linkme, o pats protas ties tuo dalyku sustoja. Tad žmogus privalo imti mąstyti taip, kad pasitelktų protą be vietos jam sustoti.
Jei protas visai nepasitelkiamas, ranka nejudės į priekį. Tie, kurie judėdami pasitelkia protą, paprastai sustoja tame judesyje, bet iš tikrųjų nesustoja bendrame veiksme – jie gali būti vadinami tobulais visų kelių žmonėmis.
Susaistytas protas atsiranda iš sustojusios minties. 

(Soho, Takuan. Nesupančiotas protas. Kaunas: Obuolys. 2007, 48p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Jei mano protas būtų laikomas kaip surišta katė, jis nebūtų laisvas ir greičiausiai negalėtų deramai veikti ... Kaip ir katė, taip ir protas, jei duosi laisvę, jis galės judėti kur panorėjęs, taip naudosimės nesustojančiu protu. 

(Soho, Takuan. Nesupančiotas protas. Kaunas: Obuolys. 2007, 51p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Jei protas nesustoja ties daiktais, jis jais nesusitepa ir gali gerai veikti. Leiskite jam klajoti ten, kur nori.  

(Soho, Takuan. Nesupančiotas protas. Kaunas: Obuolys. 2007, 53p.)
Balsuoti:
 4.2 (5)
Komentarai (0)
Negalima pasitikėti sveiku protu. Juo remiantis, Žemė yra plokščia.

Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Išmintingas žmogus pirmiausia kratysis visokių kamuojančių rūpesčių bei nemalonumų, geis ramybės ir laiko, kitaip sakant, ieškos tylaus ir kuklaus gyvenimo, kur kuo mažiau būtų tampomas, ir todėl, šiek tiek pasižmonėjęs vadinamoje visuomenėje, rinksis uždarą gyvenimo būdą, o jeigu jis tikras intelektualas - net vienatvę. Nes juo turtingesnis žmogaus dvasinis pasaulis, juo mažiau jam reikia išorės, juo menkesnė kitų reikšmė. Štai kodėl intelektualumas daro žmogų uždarą ir nekalbų. Žinoma, jei draugijos kokybę būtų galima kompensuoti kiekybe, tuomet gal būtų verta bendrauti ir su visu pasauliu; deja, šimto kvailių būrys neatstoja vieno išmintingo žmogaus.  

(Šopenhaueris, Artūras. Gyvenimo išminties aforizmai. Vilnius: Tyto alba. 2007, 32p.)
Balsuoti:
 4.4 (10)
Komentarai (0)
Paskutinis proto žingsnis - tai pripažinimas, kad esama daugybės jį pranokstančių dalykų. Jis yra silpnas, jei neišgali to pažinti. Jei jau prigimtiniai dalykai jį pranoksta, tai ką kalbėti apie antgamtinius? 

(Paskalis, Blezas. Mintys. Vilnius: Aidai. 1997, 90p.)
Balsuoti:
 3.5 (2)
Komentarai (0)
Du kraštutinumai: atmesti protą, tik protą tepriimti. 

(Paskalis, Blezas. Mintys. Vilnius: Aidai. 1997, 87p.)
Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (0)
Juo daugiau turima proto, juo daugiau pastebima originalių žmonių. Didžioji masė nemato skirtumo tarp žmonių. 

(Paskalis, Blezas. Mintys. Vilnius: Aidai. 1997, 15p.)
Balsuoti:
 3.5 (4)
Komentarai (0)
Surasta: 47
Ankstesnis   1 2 3 4 5   Sekantis