Kai kariui kas neaišku, jis galvoja apie mirtį ... tik mirties artybė sutramdo mūsų dvasią. 
Castaneda, Carlos
 


Paieška:

YouTube
Agresija
Atleidimas
Bendravimas
Žiaurumas
Draugai
Išmintis
Konfliktai
Nerimas
Panieka
Pasitikėjimas
Pyktis
Santykiai
Skriauda

Patyčios

Naudinga atskirti tiesiogines patyčias, kai skriaudžiamojo puolimas gana atviras, ir netiesiogines patyčias, kai mokinys atsiduria socialinėje izoliacijoje ir yra tikslingai atstumiamas grupės. Svarbu atkreipti dėmesį į antrąją, ne tokią akivaizdžią, patyčių formą. 

(Olweus, Dan. Patyčios mokykloje. Vilnius: Alma littera. 2011, 20p.)
Balsuoti:
 3.4 (5)
Komentarai (0)
Reikia pabrėžti, kad žodis "patyčios" nevartojamas (ar neturi būti vartojamas), kai pešasi ar kvirčijasi du panašaus pajėgumo (fizinio ar psichologinio) mokiniai. Žodis "patyčios" tinkamas tada, kai jėgos nelygios (asimetriškas galios santykis): neigiamų veiksmų taikiniu tapęs mokinys nemoka apsiginti ar tam tikra prasme yra bejėgis prieš mokinį ar mokinius, kurie puldinėja. 

(Olweus, Dan. Patyčios mokykloje. Vilnius: Alma littera. 2011, 20p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Iš mokinio tyčiojamasi, ar jis skriaudžiamas, tada, kai jis pakartotinai ir ilgesnį laiką patiria neigiamus vieno ar kelių mokinių veiksmus. 

(Olweus, Dan. Patyčios mokykloje. Vilnius: Alma littera. 2011, 19p.)
Balsuoti:
 3.3 (4)
Komentarai (0)
Suprantama, atlygis arba kerštas už įžeidimą - tai pykčio, bet visai ne garbės ir ne pareigos dalykas, kaip kala į galvą riteriškosios garbės apologetai. O juk aišku kaip dieną, kad priekaištas žeidžia tik tiek, kiek jis teisingas: šimtus kartų įrodyta, kad net menkiausia užuomina, jeigu ji teisinga, nepalyginamai giliau sminga į širdį už sunkiausią, bet nepamatuotą kaltinimą. Todėl tas, kuris šventai įsitikinęs, kad priekaišto nusipelnė, ramiausiai praleis jį pro ausis. ... Menkai vertina save tas, kuris nieko nelaukdamas skuba užkimšti burną kiekvienam, galinčiam jam pasakyti ką nors nepalankaus. tad žmogus. tikrai suvokiantis savo vertę, įžeidinėjimams liks abejingas, o jei kartais ir pasijustų užgautas, išmintis ir išsilavinimas padės susitvardyti ir pyktį paslėpti.

(Šopenhaueris, Artūras. Gyvenimo išminties aforizmai. Vilnius: Tyto alba. 2007, 101-102p.)
Balsuoti:
 3.3 (4)
Komentarai (0)
Sokratas, mėgdavęs veltis į ginčus, gan dažnai būdavo apkulamas ir nedarydavo iš to jokios tragedijos, kartą, kai kažkas įspyrė jam į užpakalį, jis nustebindamas savo skriaudėją ramių ramiausiai tarė: "Ar turėčiau eiti skųstis, jei man įspyrė asilas?". O kitą kartą, kai kažkas jo paklausė: "Ar neįsižeidi, kai anas ima tave keikti?" - atsakė: "Ne, nes tai, ką anas sako, man visai netinka". 

(Šopenhaueris, Artūras. Gyvenimo išminties aforizmai. Vilnius: Tyto alba. 2007, 95p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Kratetas, garsusis kinikas, gavęs nuo muzikanto Nikodromo tokį stiprų antausį, kad visas veidas sutino ir išmušė mėlynėmis, prisirišo prie kaktos lentelę su užrašu: "Nikodromas padarė" ir užtraukė fleitininkui, taip brutaliai pasielgusiam su žmogumi, kurį visi Atėnai dievino, didžiulę gėdą. 

(Šopenhaueris, Artūras. Gyvenimo išminties aforizmai. Vilnius: Tyto alba. 2007, 95p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Atmink, kai Tu patiri patyčias – TAI NE TAVO KALTĖ! 

Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (0)
Palankias sąlygas priekabiaujančio elgesio formavimuisi sudaro ... didesnis dėmesys neigiamam vaikų elgesiui, nei teigiamam; 

Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Vaikas, kuris tyčiojasi irgi yra auka. Labai tikėtina, kad jis dabar pats patiria ar yra anksčiau patyręs patyčias ir nemoka neagresyviai bendrauti. 

Balsuoti:
 3.8 (5)
Komentarai (0)
... kaip šiltas apdaras saugo nuo šalčio, taip kantrybė saugo nuo skriaudos. Ugdyk kantrybę, dvasios ramumą, ir skriauda, kad ir kokia aštri, tavęs nepasieks. 

(Vinčis, Leonardas Da. Pasakos, legendos, alegorijos. Vilnius: Vyturys. 1986, 60p.)
Balsuoti:
 4.5 (8)
Komentarai (0)
Surasta: 41
Ankstesnis   1 2 3 4 5   Sekantis