Žmonės visuomet siekia rasti tokią situaciją, kurioje jie pranoktų kitus - šis faktas padės mums suvokti visus socialinius procesus. 
Adler, Alfred
 


Paieška:

YouTube

Kelias į pasisekimą

Būti laimingam - reiškia mokėti surasti gerą progą ir ją išnaudoti. 

Balsuoti:
 3.5 (4)
Komentarai (0)
Mes žinome, jog pinigas, patekęs į teisingas rankas, yra palaima, o ne prakeikimas. Tiktai nedoram tikslui vartojami pinigai yra žalingi. 

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Maža dalis mūsų žemės paviršiaus turi daugiau visokių gėrybių, negu reikėtų mus žmones visus padaryti turtingesnius, kaip dabar kad esame. Nėra jokios visiškai netinkamos žemėje vietos, iš kurios nebūtų galima išgauti kokio nors turto ar naudos. Net didžiausieji pasaulyje Sacharos tyrai duotų nemaža naudos, jei žmogus mokėtų juos išnaudoti. 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Kiekvienam iš mūsų diena turi tiek pat valandų, metai tiek pat dienų, o svarbiausias skirtumas tarp pasisekimo ir nepasisekimo glūdi mokėjime praleisti laiką. 

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Aš noriu šią dieną tinkamai praleisti ir ją, kaip ypatingą, įrašyti į savo gyvenimo istorijos lapus. Ar pareiga reikalauja, ar ne, ši diena vistiek turi būti pažymėtina. Ji mano gyvenime turi būti ta diena, kurią aš būsiu atlikęs vertingą darbą. 

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Juo išmintingesnis žmogus, juo daugiau vertina laiką; jis jį laiko brangiu turtu, didele vertybe, kuria gali praturtinti savo gyvenimą. Toks žmogus žino, kad nors ir kažin kaip jam sektųsi gyvenime, ko jis tik siektų - pinigų, valdžios, ar garbės - viskas pareina nuo to, kaip jis praleis laisvą laiką. 

Balsuoti:
 4.5 (2)
Komentarai (0)
Jeigu pradėdamas savo gyvenimą tvirtai pasiryši atlikti savo darbus geriausiai ir šį pasiryžimą ištesėsi, tai, be abejojimo, turėsi pasisekimo ir pasidarysi stipraus charakterio žmogumi. Tu esi savo likimo valdovas ir kalvis, ir dabar, šiuo metu, kuri savo ateitį. 

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Mūsų gyvenimas trumpas, bet mes jį dar labiau sutrumpiname nerūpestingu laiko švaistymu. 

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Jeigu nori, kad tau sektųsi, tai turi ne tik užkišti visas skyles, pro kurias laikas išbėga, bet taip pat turi užspausti visa tai, kas galėtų išsemti tavo jėgas. 

Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
... be reikalo praleisti laiką yra daug pragaištingiau, kaip mėtyti į jūras auksą ir kitus brangius metalus ... 

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Surasta: 55
Ankstesnis   1 2 3 4 5   Sekantis