Žmonių bendruomenė: jinai yra mėginimas, taip mokau aš, - ieškojimas tai ilgas: o ieško ji - įsakinėjančio! 
Nyčė, Frydrichas
 


Paieška:

YouTube

Kita tikrovė

... atsiduoti baimei - vadinasi, gėdingai sau pataikauti. 

(Castaneda, Carlos. Kita tikrovė. Kaunas: Luceo. 2012, 339p.)
Balsuoti:
 4.5 (4)
Komentarai (0)
Karys niekada nedelsia ir niekada neskuba. 

(Castaneda, Carlos. Kita tikrovė. Kaunas: Luceo. 2012, 341p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
- Magija - tai valios pavertimas įrankiu, - paaiškino jis. - Tai poveikis aplinkai. Visa kame, ką nori paveikti, magas randa svarbiausią vietą. Norint būti magu, matyti nereikia, svarbu tik žinoti, kaip pasitelkti savo valią. 

(Castaneda, Carlos. Kita tikrovė. Kaunas: Luceo. 2012, 348p.)
Balsuoti:
 4.2 (5)
Komentarai (0)
[Moteris] ... ji galinga, nepermaldaujama ir niekuomet neatleidžia. Vyrai paprastai būna per daug užsiėmę, kad būtų nepermaldaujami priešai. 

(Castaneda, Carlos. Kita tikrovė. Kaunas: Luceo. 2012, 360p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Karys neturi pataikauti sau nei verkšlenti. Jam nedera domėtis pergalėmis ar pralaimėjimais - jį domina tik kova. O kiekviena kova kariui šioje žemėje yra paskutinė. Jam mažai terūpi, kaip viskas baigsis. Paskutinėje kovoje karys išsilaisvina ir nuskaidrina savo dvasią. Ir žinodamas, kad jo valia nepalaužiama, karys kovodamas juokiasi. 

(Castaneda, Carlos. Kita tikrovė. Kaunas: Luceo. 2012, 363p.)
Balsuoti:
 3.3 (4)
Komentarai (0)
- Pasaulis visuomet tampa toks, koks turi būti, kai tik mes liaujamės kalbėti su savimi ...
- Kaip galiu liautis kalbėti su savimi?
- Pirmiausia turi naudotis ausimis, kad nuimtum naštą nuo akių. Nuo pat gimimo mes pasaulį suvokiame akimis. kalbame su kitais ir su savimi daugiausia apie tai, ką matome. Karys, tai suprasdamas, klausosi pasaulio, jis įsiklauso į pasaulio garsus ...
- Karys žino, kad kai tik jis liausis kalbėjęs su savimi, pasaulis iškart pasikeis, - aiškino don Chuanas. - Jis turi būti pasiruošęs šiam nepaprastam įvykiui ... Pasaulis yra šioks ar toks, anoks ar kitoks tik todėl, kad mes sau sakome, jog jis toks yra. jei daugiau nebesakysime sau, kad jis yra toks ir toks, tai jis ir nebus toks ir toks ... Pasaulis - visa tai, kas čia yra, - tarė liesdamas žemę. - Gyvenimas, mirtis, žmonės, sąjungininkai ir visa kita,kas yra aplinkui. Pasaulis nesuvokiamas. Mes niekada jo neaprėpsime, neatskleisime jo paslapčių. Todėl turime laikyti jį tuo, kas jis yra - gryna paslaptimi! Tačiau paprastas žmogus to nedaro, jam pasaulis niekuomet nebūna paslaptis, o pasenęs jis pareiškia, kad nebuvo verta gyventi apskritai. Senas žmogus nėra išeikvojęs pasaulio, jis tik išeikvojęs visa tai, ką daro žmonės. Ir jis mano, kad tai jau viskas ... karys, kadangi žino apie šią painiavą, mokosi daiktus suvokti tokius, kokie jie yra. Žmonių veikla jokiu būdu negali būti svarbesnė už patį pasaulį> Todėl karys į pasaulį žiūri kaip į nesibaigiančią paslaptį, o į tai, ką daro žmonės - kaip į nesibaigiančius įgeidžius.
 

(Castaneda, Carlos. Kita tikrovė. Kaunas: Luceo. 2012, 366-367p.)
Balsuoti:
 4.5 (4)
Komentarai (0)
Tu per daug pasitiki savimi. Elgiesi taip, lyg žinotum visus atsakymus. Tačiau tu nežinai nieko, mano mažasis drauge, nieko.
 

(Castaneda, Carlos. Kita tikrovė. Kaunas: Luceo. 2012, 392p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Surasta: 17
1 2