Valia reiškia kūno valdymą atsižvelgiant į jausmus ir nuovokas - nekenčiant skausmo patirti malonumą, nekenčiant blogio daryti gera. 
Soho, Takuan
 


Paieška:

YouTube

Broliai Karamazovai, 1 tomas

Žmogus buvo sutvertas maištininku; argi maištininkai gali būti laimingi? 

Balsuoti:
 4.7 (22)
Komentarai (0)
Bet žinok, dabar, kaip tik dabar šitie žmonės labiau negu kada nors yra įsitikinę, kad jie visiškai laisvi, o tuo tarpu jie patys atnešė mums savo laisvę ir nuolankiai padėjo ją prie mūsų kojų. 

Balsuoti:
 4.2 (6)
Komentarai (0)
Jei nori, tai čia kaip tik ir yra pagrindinis Romos katalikybės bruožas, bent jau man taip atrodo: "viską, girdi, tu pavedei popiežiui, viską dabar popiežius sprendžia, o tu dabar gali ir visai nesirodyti, bent jau kol kas netrukdyk mums". 

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Aš manau, kad jei šėtono nėra ir, vadinasi, jį sukūrė žmogus, tai sukūrė jį pagal savo paveikslą ir panašumą. 

Balsuoti:
 4.1 (10)
Komentarai (0)
Iš tikrųjų, kartais kalbama apie "žvėrišką" žmogaus žiaurumą, bet tai baisiai neteisinga, tai užgaulė žvėrims: žvėrys niekuomet negali būti tokie žiaurūs kaip žmonės, taip artistiškai, taip virtuoziškai žiaurūs. 

Balsuoti:
 4.6 (19)
Komentarai (0)
... ar žmogus sukūrė dievą, ar dievas žmogų? 

Balsuoti:
 4.7 (19)
Komentarai (0)
- Aš manau, kad visi turi pirmiausia gyvenimą pamilti.
- Būtinai taip, pamilti pirma logikos, kaip kad tu sakai, būtinai pirma logikos, tik tada aš ir prasmę suvoksiu.  

Balsuoti:
 4.1 (7)
Komentarai (0)
... žmones visada reikia žiūrėti kaip vaikus, o kai kuriuos kaip ligonius ligoninėse... 

Balsuoti:
 4.7 (7)
Komentarai (0)
Slovojersai - pažemintų žmonių įprotis. 

Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Jis man pasidarė vertas pasigailėjimo, o tai prastas meilės požymis. Jei aš būčiau jį mylėjusi, jei aš ir dabar jį mylėčiau, tai man gal nebūtų jo gaila, priešingai - aš jo neapkęsčiau... 

Balsuoti:
 4.5 (23)
Komentarai (0)
Surasta: 29
1 2 3