Jei patys nesugebame ramiai, drąsiai pasitikti mirtį, tai kaip galėsime pagelbėti ligoniams?
Kubler-Ross, Elisabeth
 


Paieška:

YouTube

BIBLIJA. Senasis Testamentas. Kunigų knyga

Nekirpsite plaukų ant savo smilkinių, netaršysite savo barzdos. Savo kūno nežeisite įsipjovimais mirusiųjų labui, savo odos netatuiruosite jokiais ženklais...
(19:26)  

Balsuoti:
 1.0 (1)
Komentarai (0)
Nevalgykite nieko su krauju.
(19:26) 

Balsuoti:
 3.2 (9)
Komentarai (0)
Surasta: 12
1 2