Pašaipūnas nemėgsta būti pataisomas;
užtat į išmintinguosius nesikreips.
(15:12)  
 


Paieška:

YouTube

Iš chaoso į harmoniją

Ryškus pavyzdys, iliustruojantis asmenybės egoizmo augimą, – šeimos instituto griuvimas. Šeimos saitai, ypač vyro ir moters santykiai, padidėjus egoizmui, pašlyja patys pirmi, nes ši sfera yra artimiausia žmogui. Didėjanti savimeilė kliudo priklausyti vienas kitam ir kęsti šeimos sąjungą. 

(Laitmanas, Michaelis. Iš chaoso į harmoniją. Vilnius: Kabalos studijų centras. 2007, 24p.)
Balsuoti:
 5.0 (5)
Komentarai (0)
Patyrinėję skirtingas malonumų rūšis: žinių, valdžios, garbės, turtų, taip pat maisto, sekso ir kitus malonumus, pamatysime, jog visais atvejais maksimalus pasitenkinimas jaučiamas, norui ir jo pildymui pirmą kartą susilietus. Vos patyręs pildymą, pasitenkinimas ima blėsti. Patenkinto noro malonumas gali tęstis kelias minutes, valandas ar dienas, tačiau galiausiai jis išnyksta. Net jeigu žmogus daug metų kažko siekia, pavyzdžiui, aukštų pareigų ar garbingo mokslinio laipsnio, – vos tik pasiekus tikslą, malonumas išnyksta. Vadinasi, patenkindamas norą malonumas jį anuliuoja.
Maža to, malonumas, užpildęs norą ir vėliau jį palikęs, formuoja naują mūsų siekį, dvigubai didesnį už ankstesnįjį. To, kas mus tenkino vakar, šiandien, atrodo, visiškai nepakanka. Mes norime daugiau. Daug daugiau. Vadinasi, norų tenkinimas juos didina ir verčia mus dar labiau stengtis, kad galėtume užpildyti susidariusią tuštumą.
Jeigu žmogus neturi siekių, jo gyvenimo pojūtis atbunka ir užgęsta. Todėl visuomenė kiekvieną savo narį nuolat aprūpina naujais norais, kurie dar vieną beveik nepastebimą akimirką suteikia gyvenimo pojūtį. Trumpą užpildymą vėl ir vėl keičia tuštuma ir nusivylimas didėja.
Šiandien visuomenė skatina mus įsigyti vis daugiau prekių, net jeigu neturime tam pinigų. Agresyvi rinkodara, stiprus noras atitikti socialinius standartus, lengvatinės kredito sąlygos skatina pirkti daug daugiau nei mums leidžia realios finansinės galimybės. Po kiek laiko malonus eilinio atsinaujinimo jaudulys išnyksta kaip dūmas, bet mokėjimai mus lydi dar daug metų. Tokiais atvejais nusivylimas pirkiniu ilgainiui nepasimiršta, o atvirkščiai, didėja.
Turtai laimės neatneša ... 

(Laitmanas, Michaelis. Iš chaoso į harmoniją. Vilnius: Kabalos studijų centras. 2007, 21-22p.)
Balsuoti:
 4.3 (3)
Komentarai (0)
Noro mėgautis didėjimas žmoguje žadino būtinybę tobulinti tai, kas jau yra, ir išradinėti kažką naujo. Kuo didesni norai, tuo didesni poreikiai, todėl vystomas intelektas ir pasiekiamas aiškesnis suvokimas. Būtent nuolatinis noro mėgautis didėjimas stūmė mus pirmyn, inspiruodamas žmonijos vystymąsi per visą jos istoriją.
Iš pradžių žmogaus egoizmas pasireikšdavo tik būtinais kūniškais poreikiais – maisto, sekso, šeimos ir t. t. norais. Nuo senų senovės jie sudaro žmonijos pagrindą.
Tačiau žmogus gyvena visuomenėje ir todėl pradeda kelti sau aukštesnius socialinius siekius. Noras pasitenkinti turtais, garbe, valdžia ir šlove pakeitė žmoniją. Šie norai paskatino susiskirstymą į klases, hierarchijų bei naujų visuomeninių ekonominių struktūrų susikūrimą.
Vėliau žmogus panoro mėgautis žiniomis. Šitas noras pasireiškė mokslo, švietimo, auklėjimo, kultūros plėtra, kuri prasidėjo Renesanso epochoje, mokslinės revoliucijos laikais, ir tęsiama iki mūsų dienų. Masinis lavinimas ir visuomenės sekuliarizacija irgi buvo žinių noro, reikalaujančio pažinti supančią tikrovę, pasekmės. Mums nuolat reikia papildomos informacijos apie pasaulį, reikia viską žinoti, viską ištirti ir viską valdyti. 

(Laitmanas, Michaelis. Iš chaoso į harmoniją. Vilnius: Kabalos studijų centras. 2007, 18p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Jei žmogus nejaučia kokio nors trūkumo, jis niekad neišsivystys. Tik nepatenkintas noras verčia veikti mūsų protą, ieškoti problemos sprendimo kelių.
Jausmas ir protas kartu vysto norą. Vienas kitą papildydami jie didina žmogaus gebėjimą jausti ir suprasti tai, kas gali būti panaudota malonumui patirti. 

(Laitmanas, Michaelis. Iš chaoso į harmoniją. Vilnius: Kabalos studijų centras. 2007, 17p.)
Balsuoti:
 4.8 (4)
Komentarai (0)
Pats baisiausias žmogaus jausmas – gėda prieš visuomenę. Todėl mes linkę priimti visuomenės nustatytas vertybes ir paklusti jos prioritetų tvarkai. 

(Laitmanas, Michaelis. Iš chaoso į harmoniją. Vilnius: Kabalos studijų centras. 2007, 8p.)
Balsuoti:
 3.8 (4)
Komentarai (0)
Gyvo kūno ląstelės susivienija dėl bendrų interesų viską atiduodamos viena kitai. Kiekviena ląstelė gauna tik tai, kas būtina jai egzistuoti, ir visomis jėgomis rūpinasi bendra gerove. Visuose gamtos lygmenyse individas, būdamas visumos dalis, veikia bendram labui ir tuo jis yra tobulas. Neįmanoma įsivaizduoti gyvo kūno egzistavimo be altruistinio pagrindo, o egoizmas kliudo gyventi. 

(Laitmanas, Michaelis. Iš chaoso į harmoniją. Vilnius: Kabalos studijų centras. 2007, 6-7p.)
Balsuoti:
 4.1 (8)
Komentarai (0)
Surasta: 16
1 2