Jei laikysitės disciplinos daryti tai, ką reikia, ir tada, kai reikia, ateis diena, kai galėsite daryti tai, ką norite, ir tada, kai norite. 
Ziglaras, Zigas
 


Paieška:

YouTube

Maištaujantis žmogus

Kas suvokė tikrovę, ne maištauja prieš ją, o tik mėgaujasi ja ir taip tampa konformistu. 

(Kamiu, Albertas. Maištaujantis žmogus. Vilnius: Kronta. 2006, 130p.)
Balsuoti:
 3.6 (7)
Komentarai (0)
Marxas suprato viena - religija be transcendencijos tėra paprasčiausia politika. 

(Kamiu, Albertas. Maištaujantis žmogus. Vilnius: Kronta. 2006, 159p.)
Balsuoti:
 4.3 (6)
Komentarai (0)
O pranašystės, skirtos tolimai ateičiai, pasižymėjo tuo pačiu pranašumu, kuris užtikrina religijų nepažeidžiamumą: jų neįmanoma patikrinti. 

(Kamiu, Albertas. Maištaujantis žmogus. Vilnius: Kronta. 2006, 153-154p.)
Balsuoti:
 4.0 (5)
Komentarai (0)
Sorelis buvo visiškai teisus tvirtindamas, kad progreso filosofija geriausiai tinka visuomenei, kuri nori pasimėgauti materialine gerove, priklausančia nuo techninio progreso. Kai esi įsitikinęs, kad rytdiena dėl pačios pasaulio tvarkos bus geresnė negu šiandiena, gali ramiai pramogauti. Kad ir kaip atrodytų paradoksalu, progresas gali tarnauti kaip koservatyvizmo pateisinimas. Pagrįstas tikėjimu ateitimi, jis leidžia šeimininkui gyventi ramia sąžine. O vergui, kuris šiandien skursta ir kuris jau negali tikėtis dangaus palaimos, jis pažada, kad bent jau ateitis priklauso jam. Taigi ateitis yra vienintelė nuosavybės rūšis, kurią šeimininkai mielai užleidžia vergams. 

(Kamiu, Albertas. Maištaujantis žmogus. Vilnius: Kronta. 2006, 157-158p.)
Balsuoti:
 4.5 (2)
Komentarai (0)
Žudikas kaltas tik tada, jei sutinka gyventi po to, kai nužudo ... 

(Kamiu, Albertas. Maištaujantis žmogus. Vilnius: Kronta. 2006, 140p.)
Balsuoti:
 4.7 (15)
Komentarai (0)
Ateitis - vienintelė bedievių transcendencija. 

(Kamiu, Albertas. Maištaujantis žmogus. Vilnius: Kronta. 2006, 137p.)
Balsuoti:
 3.0 (6)
Komentarai (0)
Tauta - tai orakulas, jo reikia teirautis, kad suvoktum, ko reikalauja amžina pasaulio tvarka. 

(Kamiu, Albertas. Maištaujantis žmogus. Vilnius: Kronta. 2006, 105p.)
Balsuoti:
 4.8 (4)
Komentarai (0)
Bet kokia ideologija prieštarauja psichologijai.
[citata paimta išnašose]

(Kamiu, Albertas. Maištaujantis žmogus. Vilnius: Kronta. 2006, 101p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Gera valia - vienas iš malonės atributų. Monarchija teokratine savo forma - valdymo būdas, kuris aukščiau už teisingumą nori iškelti malonę ir visada palikti jai paskutinį žodį. 

(Kamiu, Albertas. Maištaujantis žmogus. Vilnius: Kronta. 2006, 99p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Teoriškai žodis "revoliucija" tebeturi tą pačią prasmę kaip ir astronomijoje. Tai ratu slenkantis judėjimas; visiškai užbaigus ciklą, pereinama nuo vieno valdymo būdo prie kito. Nuosavybės formos permaina atitinkamai nepasikeitus valdymo būdui yra ne revoliucija, o reforma. Nėra ekonominės revoliucijos, kad ir kokios - kruvinos ar taikios - būtų jos priemonės, kuri sykiu nebūtų ir politinė. Jau tuo revoliucija skiriasi nuo maišto. Garsieji žodžiai: "Ne, sere, čia ne maištas, čia revoliucija" pažymi tą esminį skirtumą. Tiksli šių žodžių prasmė: "Revoliucija reiškia, kad tikrai keisis valdymo būdas". Maištas, vos prasidėjęs, baigiasi. Jis - tik nerišlus liudijimas. Skirtingai negu maištas, revoliucija prasideda nuo idėjos. Tiksliau kalbant, ji įterpia idėją į istorinę patirtį, o maištas tėra judėjimas, kai nuo individualios patirties einama prie idėjos. Tuo metu, kai net kolektyvinio maištaujančio judėjimo istorija visuomet tėra galutinio įsitraukimo į įvykius, aklo, nesiremiančio nei sistema, nei argumentais, protesto istorija, revoliucija yra bandymas sumodeliuoti veiksmą, kai idėja remiamasi tam, kad pasaulis būtų kuriamas pagal tam tikrą teoriją. Štai kodėl maištas žudo tik žmones, o revoliucija naikina sykiu ir žmones, ir principus. Tačiau dėl tų pačių priežasčių galima pasakyti, kad istorijoje dar nebuvo revoliucijos. Juk ji turi būti vienintelė ir galutinė. Judėjimas, kuris, regis, užbaigia ciklą, iš tikrųjų pradeda naują ciklą būtent tą akimirką, kai įsitvirtina naujas valdymo būdas. 

(Kamiu, Albertas. Maištaujantis žmogus. Vilnius: Kronta. 2006, 93-94p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Surasta: 29
1 2 3