Dar prieš sukurdamas įsčiose, tave aš pažinau,
dar prieš gimimą tave aš pašventinau, –
pranašu tautoms tave aš paskyriau.
(1:5) 
 


Paieška:

YouTube

A.A.W.S

... negalime siekti savo dvasinės ramybės kitų kančios sąskaita. 

(A.A.W.S. Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų. Vilnius: Lietuvos AA tarnyba. 2007, 83p.)
Balsuoti:
 3.7 (9)
Komentarai (0)
... nuolankumas silpnumą paverčia stiprybe. 

(A.A.W.S. Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų. Vilnius: Lietuvos AA tarnyba. 2007, 74p.)
Balsuoti:
 4.8 (4)
Komentarai (0)
Pagalvokime dar apie savo polinkį atidėlioti reikalus vėlesniam laikui, - juk iš tiesų tai tik apsimetęs tingėjimas. 

(A.A.W.S. Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų. Vilnius: Lietuvos AA tarnyba. 2007, 67p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Paskalos - mūsų pykčio rezultatas, ši mandagi žudymo forma - šmeižti kitus - taip pat teikia pasitenkinimą. Juk nesistengiame padėti tiems, kuriuos kritikuojame, - mes stengiamės įsitvirtinti patys. 

(A.A.W.S. Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų. Vilnius: Lietuvos AA tarnyba. 2007, 67p.)
Balsuoti:
 4.9 (13)
Komentarai (0)
Kažkodėl mažiau jaudinamės būdami vieni su Dievu , negu su kitu žmogumi. 

(A.A.W.S. Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų. Vilnius: Lietuvos AA tarnyba. 2007, 60p.)
Balsuoti:
 4.9 (8)
Komentarai (0)
Beveik kiekvieną rimtesnę emocinę problemą galima paaiškinti kaip neteisingai nukreiptų instinktų padarinį. 

(A.A.W.S. Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų. Vilnius: Lietuvos AA tarnyba. 2007, 42p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Visos mūsų nelaimės kilo iš to, kad klaidingai naudojome savo valios jėgas. Mes stengėmės pulti spręsti problemas, remdamiesi savo valia, užuot prisiderinę prie Aukščiausiojo ketinimų mūsų atžvilgiu. 

(A.A.W.S. Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų. Vilnius: Lietuvos AA tarnyba. 2007, 40p.)
Balsuoti:
 4.7 (3)
Komentarai (0)
Tikrasis nuolankumas, atsikračius išankstinių nuostatų, gali atvesti mus tikėjiman ... 

(A.A.W.S. Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų. Vilnius: Lietuvos AA tarnyba. 2007, 33p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Kai tik lioviausi ginčytis, pradėjau matyti ir suprasti. 

(A.A.W.S. Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų. Vilnius: Lietuvos AA tarnyba. 2007, 27p.)
Balsuoti:
 4.6 (7)
Komentarai (0)
[Malda]
Viešpatie, padaryk taip, kad aš būčiau Tavo taikos ir ramybės pasiuntinys, kad neščiau meilę ten, kur gyvuoja neapykanta; atlaidumą ten, kur vyrauja blogis; vienybę ten, kur yra nesantaika; tikėjimą ten, kur tebėra abejonių; tiesą ten, kur viešpatauja melas; viltį ten, kur yra neviltis; džiaugsmą ten, kur yra liūdesys; šviesą ten, kur yra tamsa. Viešpatie, padaryk, kad nebūčiau guodžiamas, bet guosčiau kitus; kad suprasčiau, o ne tikėčiausi supratimo; kad mylėčiau, o ne būčiau mylimas. Nes tik atiduodami patys gauname. Kitiems atleisdami, gauname atleidimą. Mirdami gimstame Amžinam gyvenimui. 

(A.A.W.S. Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų. Vilnius: Lietuvos AA tarnyba. 2007, 96p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (1)
Surasta: 23
1 2 3