Auklėjimo klaidos - ne pasiteisinimas, jas reikia ištaisyti saviaukla.
Frankl, Viktor Emil
 


Paieška:

YouTube

Aristotelis

Vertingumą gali padidinti tik toks dalykas, kuris pats yra vertingas.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 252p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
... klaidą lemia ne įstatymų leidėjas, o pati dalyko prigimtis, - juk tokia yra gyvenime pasitaikančių įvykių gausybė.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 166p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
.. mes nepatikime valdžios žmogui, o tik įstatymui, nes žmogus tik sau darytų gera ir virstu tironu.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 157p.)
Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (0)
... kur yra siekimas, ten yra ir vaizduotė.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 400p.)
Balsuoti:
 5.0 (11)
Komentarai (0)
Yra žmonių, kurie linkę griežtai laikytis savo nuomonės, - juos vadina užsispyrėliais. Tokius žmones sunku įtikinti ir priversti pakeisti savo nuomonę. Tarp jų ir tarp susivaldančiojo – taip pat kaip tarp švaistūno ir dosnaus, tarp drąsaus ir nutrūktgalvio – yra šioks toks panašumas. Bet vis dėlto jie daug kuo skiriasi. Mat susivaldantis žmogus, apimtas geismo ir aistros, nepasikeičia, bet kartais jį lengvai galima perkalbėti, o kitų negali paveikti įrodymai, nes juos veikia aistros, ir daugelis iš jų pasiduoda malonumams. Užsispyrę būna aikštingieji, nemokšos ir neišauklėtieji; aikštingieji užsispyrę dėl malonumų ir nemalonumų: džiaugiasi laimėję, kai nesileidžia perkalbami, ir erzinasi, kai neklauso ir nepriima jų nuomonės, - panašiai kaip būna priimant nutarimus liaudies susirinkimuose. Todėl jie yra labiau panašūs į nesusivaldančius negu į susivaldančius.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 201p.)
Balsuoti:
 3.7 (6)
Komentarai (0)
Pinigus kaupiančio žmogaus gyvenimas nėra laisvas, ir aišku, kad turtas nėra mūsų siekiamas gėris – juk jis yra tik priemonė kam nors kitam.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 67p.)
Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (0)
... gėrybes turintys žmonės virsta išdidžiais ir įžūliais, nes be dorybės nelengva likimo teikiamą sėkmę deramai pakelti: jie šito neįstengia ir, jausdamiesi už kitus pranašesni, į juos ima žiūrėti iš aukšto, elgiasi savavališkai. Jie mėgdžioja didį žmogų, būdami į jį visai nepanašūs, bet jiems sekasi mėgdžioti tik tiek, kiek leidžia jų jėgos: elgtis pagal dorybės reikalavimus jie neįstengia, bet niekinti kitus sugeba.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 133p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Absoliučiai tobulu vadiname tą tikslą, kurio siekiame tik dėl jo paties, o niekuomet – dėl kitų tikslų. Toks gėris kaip tik yra laimė. Mat ją visuomet pasirenkame dėl jos pačios, o niekuomet – dėl ko nors kito.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 71p.)
Balsuoti:
 4.3 (9)
Komentarai (0)
... pagrindinės formos, kuriomis siela teigdama arba neigdama pažįsta tiesą, yra penkios: menas, mokslinis pažinimas, supratingumas, išmintis ir protas. Čia neįeina spėjimas ir nuomonė, nes jie gali klysti.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 172p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
... tiesą žmonių veikloje mes susekame tik iš darbų ir iš gyvenimo būdo – tai viską lemia.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 267p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Surasta: 113
Ankstesnis   1 2 3 4 5   Sekantis