Man atrodo, kad svarbiausia knygos transcendentiškumas ir išskirtinumas. Jei žmogus buvo taip labai susijaudinęs ir toli nuskraidintas savo minčių, kad pamiršo prieš jį rašiusiuosius ir skaitytoją ir gyveno vien pamišėliška savo vizija, kuri vedė jį kaip beprotį, tuomet norėčiau perskaityti tą kūrinį ir ginti jį kaip galėdamas. 
Emersonas, Ralphas Waldo
 


Paieška:

YouTube

Aristotelis

Vertingumą gali padidinti tik toks dalykas, kuris pats yra vertingas.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 252p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
... klaidą lemia ne įstatymų leidėjas, o pati dalyko prigimtis, - juk tokia yra gyvenime pasitaikančių įvykių gausybė.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 166p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
.. mes nepatikime valdžios žmogui, o tik įstatymui, nes žmogus tik sau darytų gera ir virstu tironu.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 157p.)
Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (0)
... kur yra siekimas, ten yra ir vaizduotė.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 400p.)
Balsuoti:
 5.0 (11)
Komentarai (0)
Yra žmonių, kurie linkę griežtai laikytis savo nuomonės, - juos vadina užsispyrėliais. Tokius žmones sunku įtikinti ir priversti pakeisti savo nuomonę. Tarp jų ir tarp susivaldančiojo – taip pat kaip tarp švaistūno ir dosnaus, tarp drąsaus ir nutrūktgalvio – yra šioks toks panašumas. Bet vis dėlto jie daug kuo skiriasi. Mat susivaldantis žmogus, apimtas geismo ir aistros, nepasikeičia, bet kartais jį lengvai galima perkalbėti, o kitų negali paveikti įrodymai, nes juos veikia aistros, ir daugelis iš jų pasiduoda malonumams. Užsispyrę būna aikštingieji, nemokšos ir neišauklėtieji; aikštingieji užsispyrę dėl malonumų ir nemalonumų: džiaugiasi laimėję, kai nesileidžia perkalbami, ir erzinasi, kai neklauso ir nepriima jų nuomonės, - panašiai kaip būna priimant nutarimus liaudies susirinkimuose. Todėl jie yra labiau panašūs į nesusivaldančius negu į susivaldančius.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 201p.)
Balsuoti:
 3.7 (6)
Komentarai (0)
Pinigus kaupiančio žmogaus gyvenimas nėra laisvas, ir aišku, kad turtas nėra mūsų siekiamas gėris – juk jis yra tik priemonė kam nors kitam.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 67p.)
Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (0)
... gėrybes turintys žmonės virsta išdidžiais ir įžūliais, nes be dorybės nelengva likimo teikiamą sėkmę deramai pakelti: jie šito neįstengia ir, jausdamiesi už kitus pranašesni, į juos ima žiūrėti iš aukšto, elgiasi savavališkai. Jie mėgdžioja didį žmogų, būdami į jį visai nepanašūs, bet jiems sekasi mėgdžioti tik tiek, kiek leidžia jų jėgos: elgtis pagal dorybės reikalavimus jie neįstengia, bet niekinti kitus sugeba.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 133p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Absoliučiai tobulu vadiname tą tikslą, kurio siekiame tik dėl jo paties, o niekuomet – dėl kitų tikslų. Toks gėris kaip tik yra laimė. Mat ją visuomet pasirenkame dėl jos pačios, o niekuomet – dėl ko nors kito.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 71p.)
Balsuoti:
 4.3 (9)
Komentarai (0)
... pagrindinės formos, kuriomis siela teigdama arba neigdama pažįsta tiesą, yra penkios: menas, mokslinis pažinimas, supratingumas, išmintis ir protas. Čia neįeina spėjimas ir nuomonė, nes jie gali klysti.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 172p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
... tiesą žmonių veikloje mes susekame tik iš darbų ir iš gyvenimo būdo – tai viską lemia.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 267p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Surasta: 113
Ankstesnis   1 2 3 4 5   Sekantis