Netapk elgeta, puotaudamas svetimais pinigais,
kai neturi nieko piniginėje.
(18:33) 
 


Paieška:

YouTube

Plutarchas

Gajus - griežtas ir greit užsidegąs. Kalbėdamas jis dažnai nenorom pasiduodavo pykčiui, imdavo kelti balsą, plūstis, painioti žodžius/ Norėdamas to išvengti, jis griebėsi tokios priemonės: Licinijus, jo vergas, išmintingas vyras, Gajaus palieptas, stovėdavo užpakalyj, kai šis kalbėdavo, su muzikos instrumentu, kuriuo reguliuojamas balsas, iš balso pajutęs, kad Gajus ima karščiuotis ir pykti, tyliai skambteldavo, ir Gajus tučtuojau atlyždavo, imdavo kalbėti tyliau ir nurimdavo.  

(Plutarchas. Rinktinės biografijos. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla. 1962, 70-71p.)
Balsuoti:
 1.0 (1)
Komentarai (0)
... dorybė, dažnai bejėgė apsisaugoti nuo likimo smūgių, jiems ištikus, padeda protingai juos iškentėti.  

(Plutarchas. Rinktinės biografijos. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla. 1962, 101p.)
Balsuoti:
 1.0 (1)
Komentarai (0)
Aš manau, kad žmogui, norinčiam patirti tikrą laimę, kuri daugiausia pareina nuo jo būdo ir gabumų, visai nesvarbu ar jis kilęs iš negarsios ir vargingos tėvynės, ar kad jo motina buvo negraži ir maža ... paprastai kiti menai, kurių tikslas - pelnas ar garbė, gali neturtinguose ir negarsiuose miestuose sunykti, bet heroizmas, kaip stiprus ir gyvybingas augalas, gali leisti šaknis ir tarpti kiekvienoj vietoj, kur tik randa gabią prigimtį ir veiklų protą. Jei mums trūksta išminties ir mes gyvename ne kaip pridera, tai privalome kaltinti ne savo nežinomą tėvynę, bet pačius save.  

(Plutarchas. Rinktinės biografijos. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla. 1962, 102p.)
Balsuoti:
 2.3 (3)
Komentarai (0)
... pradėjau skaityti lotynų raštus. Ir čia aš susidūriau su keistu, bet tikru reiškiniu: ne tiek iš žodžių aš suprasdavau ir sužinodavau apie dalykus, kiek iš savo patirties suprasdavau žodžius. 

(Plutarchas. Rinktinės biografijos. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla. 1962, 103p.)
Balsuoti:
 3.5 (2)
Komentarai (0)
... išdavikai, kurie parduoda savo tėvynę, pirmiausia patys save parduoda.  

(Plutarchas. Rinktinės biografijos. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla. 1962, 126p.)
Balsuoti:
 3.4 (5)
Komentarai (0)
... nėra piktesnio žvėries už žmogų, kai jis apimtas aistrų ir turi valdžią.  

(Plutarchas. Rinktinės biografijos. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla. 1962, 164p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
... valstybėse tik tada pasibaigia vargai, kai likimo malone tvirta valdžia ir išmintis susijungia su teisingumu.  

(Plutarchas. Rinktinės biografijos. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla. 1962, 169p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Nepaprasti žygiai toli gražu ne visuomet aiškiausiai parodo žmonių dorybes ar ydas. Dažniausiai nereikšmingas poelgis, žodis ar pokštas daugiau atskleidžia žmogaus charakterį, negu kruviniausios kautynės, didžiausi mūšiai ar miestų apsupimai.  

(Plutarchas. Rinktinės biografijos. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla. 1962, 171p.)
Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (0)
Vyresnieji Aleksandro draugai, ypač Parmenionas, pamatę, kad lyguma tarp Nifato kalnagūbrio ir Gordijų kalnų nušviesta barbarų kariuominės ugnimis, o nuo jų stovyklos sklinda neaiškus gaudesys, lyg bekraštės jūros ošimas, nustebo dėl tokios priešo gausybės ir ėmė kalbėti, kad įveikti tokią daugybę priešų atviroje kovoje būtų pavojinga ir sunku. Kai tik Aleksandras baigė aukas, jie atėjo pas jį ir patarė užpulti priešą naktį, kad makedoniečiai tamsoje nematytų to, kas gali kelti didžiausią baimę būsimoj kovoj. Aleksandras Atsakė garsiais žodžiais: „Pergalės aš nevagiu.“ 

(Plutarchas. Rinktinės biografijos. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla. 1962, 201p.)
Balsuoti:
 1.0 (1)
Komentarai (0)
... tik meiliai duodantysis ir tegali suteikti tikrą džiaugsmą savo dovana. 

(Plutarchas. Rinktinės biografijos. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla. 1962, 208p.)
Balsuoti:
 1.0 (1)
Komentarai (0)
Surasta: 25
1 2 3