Santuokoje prireikia bent penkių teigiamų ar konstruktyvių veiksmų,kad būtų atitaisyta vieno kritinio ar destruktyvaus poelgio padaryta žala [Gottman, 1994].  
Haidt, Jonathan
 


Paieška:

YouTube

Emersonas, Ralphas Waldo

Joks įstatymas man negali būti šventas, išskyrus tą, kuris atitinka mano prigimtį. Geri ar blogi yra tik pavadinimai, kuriuos labai lengva kaitalioti; vienintelė tiesa yra ta, kuri atitinka mano prigimtį; vienintelė netiesa yra ta, kuri yra prieš ją. 

(Emersonas, Ralphas Waldo. Pasitikėjimas savimi. Kaunas: VADA. 2000, 14p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Mylėk - ir būsi mylimas. bet kokia meilė yra pagrįsta matematiškai, kaip dvi algebros lygties pusės.  

(Emersonas, Ralphas Waldo. Pasitikėjimas savimi. Kaunas: VADA. 2000, 101p.)
Balsuoti:
 4.6 (9)
Komentarai (0)
Didis tas, kuris dosnus gerais darbais. Niekingas tas (tai yra pati didžiausia niekšybė pasaulyje), kuris naudojasi kitų paslaugomis, o pats jų niekam neteikia. 

(Emersonas, Ralphas Waldo. Pasitikėjimas savimi. Kaunas: VADA. 2000, 96p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Pakanka kažkam užmiršti, kad ir kiti turi širdį, ir jis pats tuoj pat netenka savo širdies. 

(Emersonas, Ralphas Waldo. Pasitikėjimas savimi. Kaunas: VADA. 2000, 92p.)
Balsuoti:
 5.0 (5)
Komentarai (0)
Charakteris kaupia jėgas. Kiekviena dorai pragyventa diena jam prideda stiprybės. 

(Emersonas, Ralphas Waldo. Pasitikėjimas savimi. Kaunas: VADA. 2000, 25p.)
Balsuoti:
 5.0 (7)
Komentarai (0)
Kiekviename genialiame darbe mes atpažįstame mūsų pačių atmestas mintis; jos grįžta pas mus su tam tikru svetimu didingumu. 

Balsuoti:
 3.3 (3)
Komentarai (0)
Tikėti savo paties mintimis, tikėti tuo, kad iš tavo širdies einanti tiesa yra ir kitų tiesa - tai genialumas. Išsakyk savo slaptus įsitikinimus, ir jie taps visuotine išmintimi, nes tai, kas yra giliausiai paslėpta, tolimiausia; tavo pirminės mintys sugrįš Paskutiniojo Teismo trimitų garsais. Kiekvienam aišku kaip dieną, kad didžiausias Mozės, Platono ir Miltono nuopelnas yra tas, jog jie, nepaisydami knygų ir tradicijų, sakė ne tai, ką žmonės kalbėjo, o tai, ką patys manė.Žmogui reikia išmokti pagauti ir stebėti tą šviesos spindulėlį, kuris blykstelėjo jo mintyse iš vidaus; tai kur kas svarbiau negu dainių ir išminčių aureolės blizgesys. 

Balsuoti:
 4.9 (7)
Komentarai (0)
Būk atkaklus; niekada nemėgdžiok. Žinok, kad visada gali pademonstruoti savo įgimtą ir visą gyvenimą puoselėtą dovaną, tačiau iš kito pasiskolintą talentą gali tik pusiau improvizuoti. To, ką kiekvienas gali padaryti geriausiai, negali išmokyti niekas ... Kur yra tas mokytojas kuris, išmokė Šekspyrą? Kur yra tas mokytojas, kuris mokė Frankliną, Vašingtoną, Bekoną ar Niutoną? Kiekvienas didis žmogus yra nepakartojamas ... Jei manęs kas nors paklaustų, ką įžymus žmogus savo kritinio persilaužimo metu, atlikdamas didįjį darbą, mėgdžioja, aš jam atsakyčiau, kad jis ne mėgdžioja, o tik pats išmoko tai padaryti. Niekada netapsi Šekspyru, studijuodamas Šekspyrą. Daryk tai, kas tau yra skirta; per daug nesitikėk ir nedrįsk per daug ... Gyvenk savo paprastą ir kilnų gyvenimą, įsiklausyk į savo širdies balsą ir tu vėl tapsi pats savimi.

(Emersonas, Ralphas Waldo. Pasitikėjimas savimi. Kaunas: VADA. 2000, 55-56p.)
Balsuoti:
 4.3 (8)
Komentarai (0)
O poete! Tikras kilmingumas suteikiamas giraitėse ir pievose, o ne pilyse ar kardo ašmenimis. Sąlygos griežtos, bet visiems vienodos. Tu privalėsi išeiti iš šio pasaulio ir likti su savo mūza. Tu nežinosi, kokia dabar epocha, kokie papročiai, etiketas, politika, ką žmonės mėgsta, - nuo šiol viską tau duos mūza. Miestuose laiką pasaulis skaičiuoja laidotuvių varpais, o gamtoje amžina laiko eiga matuojama augalų ir gyvūnų kaita, kuri grįsta džiaugsmu, peraugančiu į didesnį džiaugsmą. Dievas taip pat prašo tavęs atsisakyti daugialypio ar dvipusio gyvenimo ir pasitenkinti tuo, ką apie tave kalbės kiti. Jie bus dori ir atsidavę tau ir prisiims atsakomybę už tavo žemiškąjį gyvenimą; jų darbai taip pat bus kilnūs ir prasmingi. Tu ištirpsi gamtoje ir žinosi, kad niekada neperžengsi Kapitolio ar Biržos slenksčio. Pasaulyje daug atsižadėjimo ir nuolankumo, ir jis nori, kad atsižadėtum savęs ir mokytumeisi, - tuomet jis bus tavo; ilgus metus būsi laikomas juokdariu ir storžieviu. Tai bus tavo užuovėja (juk Panas šitaip apsaugojo savo mylimiausią gėlę), ir būsi žinomas tik tokių kaip tu pats, ir jie guos tave švelniausia meile. Tu negalėsi minėti draugų vardų savo eilėse iš nedrąsos, kuri apima artinantis prie švento idealo. O atlygis bus toks, kad idealas pasidarys tau tikras ir kad tikro pasaulio suvokimas kris kaip pavasario lietus - gausus, bet nekeliantis rūpesčių tavo nepažeidžiamai būčiai. Visa žemė bus tavo parkas ir dvaras, jūroje galėsi maudytis ir kur nori plaukti be muitų ir be pavydo; miškus ir upes tu valdysi taip pat ir pajusi, kad kiti yra tiktai keleiviai ir nuomininkai. Tu - tikrasis žemės šeimininkas! Taip pat jūros! Dangaus! Kur tik krinta sniegas, teka vanduo ar skrenda paukščiai, kur diena ir naktis susitinka aušroje, kur mėlynas dangus pilnas debesų ar nusėtas žvaigždžių, kur visos formos perregimos ir gali susijungti su dangaus erdve, kur esama pavojaus ir baimės, ir meilės, ten esama Grožio, gausaus kaip lietus, skirto tau, ir, nors apeitum visą pasaulį, nerastum jame nieko netinkamo ar žemo. 

(Emersonas, Ralphas Waldo. Poetas. Vilnius: Vyturys. 2000, 68-70p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Oras, kuris palaiko gyvybę, kuris būtinas židinio liepsnai, matuojamas ne keliais galonais, o visos atmosferos kiekiu. Ir todėl iškilių poetų - Homero, Chaucerio, Shakespeare'o ir Raphaelio - kūryboje neegzistavo jokių ribų, tik gyvenimo laikinumas, jie buvo veidrodis, nešamas gatve, pasirengęs atspindėti kiekvieno daikto vaizdinį. 

(Emersonas, Ralphas Waldo. Poetas. Vilnius: Vyturys. 2000, 67-68p.)
Balsuoti:
 2.8 (5)
Komentarai (0)
Surasta: 40
1 2 3 4