Dvasia auga laisvėje, vergovėje - menkėja; ji išsitiesia giriant ir ugdant pasitikėjima savim pačia...
Seneca, Lucius Annaeus
 


Paieška:

YouTube

Mettrie, Julien Offray de La

Nors žmogus pranašesnis už gyvulius, vis dėlto jam yra tik garbė priklausyti tai pačiai klasei, kaip ir jie. Tiesą sakant, iki tam tikro amžiaus jis yra didesnis gyvulys negu jie, nes gimdamas turi mažesnį instinktą.
Koks gyvulys nugaištų iš alkio pieno upėje? Tiktai žmogus. 

(Mettrie, Julien Offray de La. Žmogus-mašina. Vilnius: Vaga. 2011, 61p.)
Balsuoti:
 3.3 (3)
Komentarai (0)
Iš tikrųjų vaizduotė yra tokia gyva, kad neįsikišus dėmesiui - visų mokslų raktui ir šaltiniui, - ji gali tik prabėgomis ir labai paviršutiniškai žiūrėti į daiktus. 

(Mettrie, Julien Offray de La. Žmogus-mašina. Vilnius: Vaga. 2011, 60p.)
Balsuoti:
 4.3 (3)
Komentarai (0)
... žmogų, turintį daugiausia vaizduotės, reikėtų laikyti ir protingiausiu bei genialiausiu, nes visi šie žodžiai yra sinonimai. 

(Mettrie, Julien Offray de La. Žmogus-mašina. Vilnius: Vaga. 2011, 59p.)
Balsuoti:
 2.3 (4)
Komentarai (0)
... jeigu smegenys yra gerai organizuotos ir išlavintos, tai jos yra derlinga ir puikiai užsėta dirva, duodanti šimteriopai daugiau nei gavo ...  

(Mettrie, Julien Offray de La. Žmogus-mašina. Vilnius: Vaga. 2011, 58p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Graži moteris, laikanti save bjauria, tokia pat juokinga, kaip protingas žmogus, laikantis save kvailiu. 

(Mettrie, Julien Offray de La. Žmogus-mašina. Vilnius: Vaga. 2011, 57p.)
Balsuoti:
 3.0 (6)
Komentarai (0)
Šiaip ar taip, teisinga tai, kad mes suvokiame tiktai vaizduotę, kad tiktai ji įsivaizduoja visus dalykus, padedama juos apibūdinančių žodžių ir atvaizdų. 

(Mettrie, Julien Offray de La. Žmogus-mašina. Vilnius: Vaga. 2011, 55p.)
Balsuoti:
 2.0 (1)
Komentarai (0)
... rašytoju pasidaroma taip pat, kaip ir kroviku. 

(Mettrie, Julien Offray de La. Žmogus-mašina. Vilnius: Vaga. 2011, 50p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Panašiai kaip smuiko styga ar klavesino klavišas virpa ir skleidžia garsą, taip ir smegenų stygos, užgautos skambančių spindulių, yra sužadinamos perteikti arba atkartoti jas sudirginusius žodžius. 

(Mettrie, Julien Offray de La. Žmogus-mašina. Vilnius: Vaga. 2011, 52p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Nemenkinkime gamtos išteklių - žmogaus proto dėka jie gali pasidaryti begaliniai. 

(Mettrie, Julien Offray de La. Žmogus-mašina. Vilnius: Vaga. 2011, 49p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
... pirma, kad žvėrys, kuo mažiau jie turi smegenų, tuo yra žiauresni; antra, kad šio organo dydis , atrodo, tiesiogiai priklauso nuo gyvulių klusnumo (docilité); trečia, kad veikia tam tikras gamtos dėsnis, pagal kurį kuo daugiau gaunam proto, tuo daugiau nustojam instinkto. Kas persveria - nauda ar žala? 

(Mettrie, Julien Offray de La. Žmogus-mašina. Vilnius: Vaga. 2011, 44p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Surasta: 29
1 2 3