Nepalyginamai geriau yra įsigyti išminties, negu aukso!
Verčiau rinktis įsigyti įžvalgos, negu gauti sidabro.
(16:16)  
 


Paieška:

YouTube

Diatribės

Meilė skaito tolimiausių žvaigždžių raštus ... 

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 46p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
 Kam čia vardyti paskirus atvejus? Matydamas kunkuliuojantį forumą ar pilnutėlaitį Marso lauką, ar cirką, kur susirenka beveik visi, žinok ten esant tiek pat ydų, kiek žmonių. Tarp apsirengusiųjų togomis nėra taikos. Dėl menko pelno jie siekia vienas kito pražūties, kiekvienas gauna naudos tik nuskriaudęs kitą; laimingo nemėgsta, nelaimingą niekina, didesnieji juos kamuoja, jie kamuojami mažesniųjų. Tampomi priešingų norų, dėl lengvo malonumo ir grobio trokšta viską sunaikinti. Gyvenimas yra ne kas kita, kaip gladiatorių mokykla: su tais pačiais ir kartu geriama, ir kaunamasi. Tai žvėrių sambūris; tik tos pačios rūšies žvėrys saviškiams malonūs ir nedrasko gentainių, o žmonės sotinasi vieni kitus plėšydami. Apskritai nuo nebylių gyvulių jie skiriasi štai kuo: anie prijunksta prie juos šeriančių, o žmonių nuožmumas minta tais, kurie juos išmaitino.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 106p.)
Balsuoti:
 4.2 (5)
Komentarai (0)
Nereikia, - pasakė jis, - jums tokio piliečio, kuriam reikia daugiau negu vienam piliečiui.
(Kurijus Dentatas. Šiais žodžiais atsisakė didesnio žemės sklypo.)

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 550p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Manydami esą dori, piliečiai tokie ir pasidarys. Jie labiau piktinsis tolstančiais nuo bendrojo lygio, matydami tik keletą tokių. Patikėk, pavojinga parodyti piliečiams, jog blogųjų yra daugiau.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 597p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Mat ribota baimė prilaiko sielas, o nuolatinė, smarki, besiliejanti per kraštus, skatina pakilti ir ragina pasiryžti viskam.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 586p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (1)
Kas gi yra palūkanos, skolos knygos, procentai? Tai besaikio godumo sugalvoti pavadinimai.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 553p.)
Balsuoti:
 5.0 (5)
Komentarai (0)
.. žmonių nuomonė ir gandai tegu ne vadovaus mums, bet seks iš paskos.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 542p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Trokšdamas garbės, karys trokšta karo...

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 538p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Garbingų dalykų kaina yra jie patys.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 445p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Mums tylint, kalbės darbai.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 393p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Surasta: 152
  1 2 3 4 5   Sekantis