Geriau uždegti bent vieną žvakę,

negu keikti tamsą...
 
 
Verždamasis į viršūnę atsimink,

kad tai gali būti ne Olimpas, o Vezuvijus...
 
 
Iš akių į širdį eina kelias, kuris aplenkia protą...
 
Pats šiurkščiausias melas

dažnai išsakomas tylėjimu...
 
 
Tik tada, kai yra pakankamai tamsu,

galima matyti žvaigždes...

 
Niekas labiau už balso pakėlimą nepažemina

pokalbio lygio...
 
 
 
Briliantui atleidžiame už jo aštrias briaunas, –

per daug nuostolinga būtų jas suapvalinti...
 
 
 
Kvailas žmogus nei atleidžia, nei pamiršta,

naivus – ir atleidžia, ir pamiršta,

o išmintingas – atleidžia, bet nepamiršta...
 
 
 
Tik dėl to, kad kažkas tavęs nemyli taip,

kaip tu norėtum, dar nereiškia,

kad jis nemyli visa širdimi...
 
 
 
Mūsų abejonės yra išdavikai,

kurie priverčia pralaimėti ten,

kur dažnai galėtume laimėti,

jei tik nebijotume bandyti...
 

Pradėjus pūsti permainų vėjams,

vieni stato užuovėjas,

kiti – ima statyti vėjo malūnus...
 
 

Meluoti – reiškia pripažinti pranašumą to,

kuriam meluojate...
 
 
Tikėk tuo, ko dar nėra, tam, kad būtų...
 
 
 
Tuokis ne su tuo žmogumi, su kuriuo gali gyventi,

bet su tuo – be kurio negali gyventi...
 
 
 
Jei žinotume, ką žmonės linkę prisiminti,

galbūt suprastume, ką jie labiausiai linkę daryti...
 
 
Gyvenime patiriame dvi tragedijas.

Viena – kai negauname to, ko trokšta mūsų širdis,

kita – kai gauname...
 
 
Išmintingas žmogus

mato tiek, kiek reikia,

o ne tiek, kiek gali...
 
“O kodėl gi ne!” – įdomaus gyvenimo šūkis.

Įdėta 2008. 05.15


© 2007 www.citatos.tinkle.lt   © 2008 www.citatos.com .Visos teisės saugomos.
El. paštas: zinios@inbox.lt